Podmínky použití

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ


----

PŘEHLED

Tuto stránku provozuje společnost Zevessa. Na celém webu používáme výrazy „my“, „nás“ a „naše“ ve vztahu ke společnosti Zevessa. Tyto webové stránky, včetně všech informací, nástrojů a služeb, ke kterým poskytuje přístup, vám jako uživateli nabízí společnost Zevessa pod podmínkou, že přijmete všechny zde uvedené podmínky, zásady a upozornění.

Návštěvou naše stránky a/nebo nákupem něčeho od naší společnosti, účastníte se naší „Služby“ a souhlasíte s tím, že budete vázáni následujícími podmínkami („Podmínky a podmínky“, „Podmínky použití“), včetně podmínek a zásad zde odkazované a/nebo odkazované na. Tyto podmínky použití se vztahují na všechny uživatele webu, včetně, bez omezení, jednotlivců, kteří jsou návštěvníky, prodejci, zákazníci, obchodníci a/nebo poskytovatelé obsahu.Před přístupem a používáním našeho webu si prosím pozorně přečtěte tyto podmínky použití. . Přístupem nebo používáním jakékoli části Stránky souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Podmínkami použití. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy, může se stát, že nebudete mít přístup na webovou stránku nebo nebudete moci používat její služby. Pokud jsou tyto podmínky služby považovány za nabídku, je jejich přijetí výslovně omezeno na ně.

Všechny nové nástroje nebo funkce, které jsou přidány do tohoto obchodu, také podléhají podmínkám služby. Nejnovější verzi smluvních podmínek si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, změnit nebo nahradit kteroukoli část těchto Podmínek poskytování služeb zveřejněním takových aktualizací a/nebo změn na našich webových stránkách. Je vaší odpovědností tuto stránku čas od času zkontrolovat a zjistit, zda nebyly provedeny nějaké změny. Pokračováním v přístupu nebo používání webové stránky po zveřejnění změn přijímáte změny.
Náš obchod je hostován na Shopify Inc. Tato společnost nám poskytuje platformu online elektronického obchodu, která nám umožňuje prodávat naše produkty a služby vám.

ČÁST 1 – PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ ONLINE OBCHOD

Přijetím těchto podmínek používání prohlašujete, že jste dosáhli nebo překročili věk zletilosti ve vašem regionu, provincii nebo státě a udělili jste nám povolení povolit vašim nezletilým závislým osobám používat tyto stránky.

Při používání služby nesmíte žádným způsobem používat naše produkty k nezákonným účelům nebo neoprávněně, ani porušovat zákony ve vaší jurisdikci (včetně, ale nejen, zákony o autorských právech).

Nesmíte přenášet červy, viry nebo jakýkoli kód destruktivní povahy.

Porušení nebo Porušení kterékoli z Podmínek bude mít za následek okamžité ukončení vašich Služeb.
ČÁST 2 – SMLUVNÍ PODMÍNKY

Vyhrazujeme si právo odmítnout poskytovat komukoli, kdykoli az jakéhokoli důvodu.
Berete na vědomí, že váš obsah (s výjimkou informací o vaší kreditní kartě) může být přenášen nešifrovaný a to zahrnuje (a) přenosy přes více sítí; a b) změny provedené za účelem přizpůsobení a přizpůsobení technickým požadavkům propojovacích sítí nebo zařízení. Informace o vaší kreditní kartě jsou při přenosu přes sítě vždy zašifrovány.

Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, dále prodávat ani využívat žádnou část Služby, jakékoli použití Služby nebo jakýkoli přístup ke Službě nebo jakýkoli kontakt na webu, jehož prostřednictvím je Služba za předpokladu, bez našeho výslovného písemného povolení

Nadpisy použité v této smlouvě jsou zahrnuty pouze pro pohodlí a nebudou omezovat ani jinak neovlivňovat tyto Podmínky.
ČÁST 3 – INFORMACE O PŘESNOSTI, ÚPLNOSTI A VČASNOSTI
Nemůžeme nést odpovědnost, pokud jsou informace nabízené na této stránce nepřesné, neúplné nebo zastaralé. Materiál na těchto stránkách je poskytován pouze pro obecnou informaci a nemělo by se na něj spoléhat nebo spoléhat jako na jediný základ pro rozhodování bez konzultace s podstatnějšími, přesnějšími, úplnějšími nebo aktuálnějšími zdroji informací. Pokud se spoléháte na obsah tohoto webu, činíte tak na vlastní riziko.

Tento web může obsahovat určitá historická data. Podle definice nejsou historická data aktuální a jsou poskytovány pouze pro vaši informaci. Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit obsah těchto stránek, ale nejsme povinni aktualizovat jakékoli informace, které obsahuje. Berete na vědomí, že je vaší odpovědností sledovat změny na našich stránkách.
ČÁST 4 – SLUŽBY A ZMĚNY CEN

Ceny našich produktů se mohou změnit bez upozornění.

Vyhrazujeme si právo kdykoli bez upozornění upravit nebo ukončit Službu (nebo jakoukoli její část).

Neneseme odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za jakoukoli změnu ceny nebo jakoukoli úpravu, pozastavení nebo ukončení Službu.
ČÁST 5 – PRODUKTY NEBO SLUŽBY (pokud jsou použitelné)

Určité produkty nebo služby mohou být dostupné pouze online prostřednictvím webové stránky. Množství těchto produktů nebo služeb může být omezeno a jejich vrácení nebo výměna může přísně podléhat našim Zásadám vrácení.

Vynaložili jsme veškeré úsilí, abychom barvy a obrázky produktů prezentovali co nejpřesněji. v obchodě. Nemůžeme však zaručit přesnost zobrazení barev na obrazovce vašeho počítače.
Vyhrazujeme si právo, ale nejsme povinni, omezit prodej našich produktů nebo služeb jakékoli konkrétní osobě, zeměpisné oblasti nebo jurisdikci. Toto právo si dovolujeme uplatnit případ od případu. Vyhrazujeme si právo omezit množství jakýchkoli produktů nebo služeb, které nabízíme. Veškeré popisy produktů a ceny se mohou kdykoli změnit bez předchozího upozornění a podle našeho výhradního uvážení. Vyhrazujeme si právo kdykoli ukončit prodej jakéhokoli produktu. Jakákoli nabídka produktů nebo služeb na tomto webu je neplatná tam, kde to zakazuje zákon.

Nezaručujeme, že kvalita jakýchkoli produktů, služeb, informací nebo jiných materiálů, které zakoupíte nebo jinak získáte, splní očekávání nebo že chyby ve Službě budou opraveny.
ČÁST 6 – PŘESNOST ÚDAJE O ÚČTOVÁNÍ A ÚČTU

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku, kterou u nás zadáte. Podle vlastního uvážení můžeme omezit nebo zrušit množství zakoupená na osobu, domácnost nebo objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat objednávky zadané stejným zákaznickým účtem nebo na stejném zákaznickém účtu, stejnou kreditní kartou a/nebo objednávky využívající stejnou fakturační a/nebo dodací adresu.Pokud objednávku změníme nebo zrušíme, můžeme se vás pokusit upozornit tím, že vás budeme kontaktovat pomocí e-mailové adresy a/nebo fakturační adresy nebo telefonního čísla poskytnutého v době objednávky. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, o kterých se domníváme, že byly umístěny obchodníky, prodejci nebo distributory.
Souhlasíte s tím, že poskytnete aktuální, úplné informace o nákupu a účtu a přesné pro všechny nákupy provedené v našem obchodě. Souhlasíte s tím, že neprodleně aktualizujete svůj účet a další informace, včetně vaší e-mailové adresy a čísel kreditních karet a data vypršení jejich platnosti, abychom mohli dokončit vaše transakce a kontaktovat vás podle potřeby.

Další informace naleznete v našem Zásady vrácení.
ČÁST 7 – VOLITELNÉ NÁSTROJE

Můžeme vám poskytnout přístup k nástrojům třetích stran, které nesledujeme, nekontrolujeme ani nespravujeme.

Berete na vědomí a souhlasíte že vám poskytujeme přístup k takovým nástrojům „jak jsou“ a „jak jsou dostupné“, bez záruk, prohlášení nebo podmínek jakéhokoli druhu a bez jakéhokoli schválení. Neneseme odpovědnost za nic, co by vyplývalo z vašeho používání volitelných nástrojů třetích stran nebo s ním souvisejících.

Jakékoli použití volitelných nástrojů nabízených prostřednictvím webu je zcela na vašem uvážení a na vaše vlastní riziko. Kromě toho je vaší odpovědností zjistit, za jakých podmínek jsou tyto nástroje poskytovány příslušným poskytovatelem třetí strany, a přijmout tyto podmínky.

Můžete také V budoucnu můžeme nabídnout nové služby a/nebo nové funkce prostřednictvím webových stránek (včetně spuštění nových nástrojů a zdrojů). Tyto nové služby a/nebo funkce budou také podléhat těmto Podmínkám služby.
ČÁST 8 – ODKAZY TŘETÍCH STRAN

Některý obsah, produkty a služby přístupné prostřednictvím naší služby mohou zahrnovat materiály od třetích stran.

Odkazy třetích stran na této stránce vás mohou přesměrovat na webové stránky třetích stran, které s námi nejsou spojeny. Nejsme povinni kontrolovat nebo hodnotit jejich obsah nebo přesnost, ani nezaručujeme ani nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah nebo webové stránky nebo jiný obsah, produkty nebo služby ze zdrojů třetích stran.

Neneseme odpovědnost za jakoukoli újmu nebo škody související s nákupem nebo používáním zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jakékoli jiné transakce související s těmito webovými stránkami třetích stran. Přečtěte si prosím pozorně zásady a postupy těchto třetích stran a ujistěte se, že jim rozumíte, než se pustíte do jakékoli transakce. Stížnosti, nároky, obavy nebo dotazy týkající se produktů třetích stran by měly být směřovány na stejné třetí strany.
ČLÁNEK 9 – ZPĚTNÁ VAZBA, ZPĚTNÁ VAZBA A JINÉ PŘÍSPĚVKY

Pokud na naši žádost odešlete konkrétní obsah (např. například v souvislosti s vaší účastí v soutěžích), nebo pokud bez naší žádosti zasíláte kreativní nápady, návrhy, návrhy, plány nebo jiné prvky, ať už online, e-mailem, poštou nebo jinak (souhrnně „komentáře“) , udělujete nám právo kdykoli a bez omezení upravovat, kopírovat, publikovat, distribuovat, překládat a používat v jakýchkoli médiích nebo všechny komentáře, které nám zašlete.Nejsme a nebudeme povinni (1) zachovávat důvěrnost jakýchkoli komentářů; (2) kompenzovat kohokoli za poskytnuté komentáře; nebo (3) reagovat na komentáře
7. Můžeme, ale nemáme žádnou povinnost, odstranit obsah a účty obsahující obsah, o kterém podle našeho uvážení rozhodneme, že je nezákonný, urážlivý, výhružný, urážlivý, hanlivý, pornografický, obscénní nebo jinak závadný nebo porušuje duševní vlastnictví strany nebo tyto podmínky. služby.
Souhlasíte s tím, že vaše komentáře nesmí žádným způsobem porušovat práva žádné třetí strany, včetně autorských práv, ochranných známek, soukromí, osobnosti nebo jakýchkoli jiných osobních či duševních práv. Dále souhlasíte s tím, že vaše komentáře by neměly obsahovat žádný nezákonný, urážlivý nebo obscénní materiál nebo obsahovat jakýkoli počítačový virus nebo jiný malware, který by mohl jakýmkoli způsobem ovlivnit provoz služby nebo jakékoli související webové stránky. Nesmíte používat falešnou e-mailovou adresu, vydávat se za někoho, kým nejste, ani se pokoušet nás nebo třetí strany uvést v omyl ohledně původu jakýchkoli komentářů. Jste plně odpovědní za všechny komentáře, které poskytnete, a za jejich přesnost. Nejsme zodpovědní za žádné komentáře zveřejněné vámi nebo jakoukoli třetí stranou.

ČLÁNEK 10 – OSOBNÍ INFORMACE

Přenos vašich osobních údajů do našeho obchodu se řídí našimi Zásadami ochrany osobních údajů . Kliknutím sem zobrazíte naše Zásady ochrany osobních údajů.
ČÁST 11 – CHYBY, NEPŘESNOSTI A VYPADÁNÍ

Čas od času se mohou na našich stránkách nebo ve službě vyskytovat informace, které obsahují typografické chyby. , nepřesnosti nebo opomenutí související na popisy, ceny, propagační akce, nabídky, náklady na dopravu, doby přepravy a dostupnost produktů. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a změnit nebo aktualizovat informace, dokonce i zrušit objednávky, pokud jsou jakékoli informace ve službě nebo na jakékoli související webové stránce nepřesné, a to kdykoli bez upozornění (včetně zadáte svou objednávku).

Nejsme povinni aktualizovat, měnit nebo objasňovat jakékoli informace uvedené ve Službě nebo na jakékoli související webové stránce, včetně, nikoli však výhradně, informací o cenách, pokud to nevyžaduje zákon. Nelze definovat žádné konkrétní datum aktualizace nebo aktualizace aplikované na Službu nebo jakoukoli související webovou stránku, která by naznačovala, že všechny informace nabízené ve Službě nebo na jakékoli související webové stránce byly upraveny nebo aktualizovány.
ČÁST 12 – ZAKÁZANÉ POUŽITÍ

Kromě dalších zákazů uvedených v podmínkách služby máte zakázáno používat stránky nebo jejich obsah:
(a) pro jakýkoli nezákonný účel; (b) podněcovat ostatní k provádění nebo účasti na jakémkoli nezákonném jednání; (c) porušovat jakoukoli místní vyhlášku nebo mezinárodní, federální, provinční nebo státní nařízení, pravidlo nebo zákon; (d) porušovat nebo porušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva třetích stran; (e) obtěžovat, zneužívat, urážet, ubližovat, pomlouvat, pomlouvat, znevažovat, zastrašovat nebo diskriminovat kohokoli na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnického původu, rasy, věku, národnosti nebo zdravotního postižení; (f) předkládat nepravdivé nebo zavádějící informace;
(g) nahrávat nebo přenášet viry nebo jakýkoli jiný typ škodlivého kódu, který bude nebo by mohl být použit k ohrožení funkčnosti nebo provozu služby nebo jakékoli související webové stránky, jakož i jako jiné webové stránky nebo internet; (h) shromažďovat nebo sledovat osobní údaje ostatních; (i) spamovat, phishing, ukrást doménu, vydírat z ní informace, procházet, procházet nebo skenovat web; j) pro obscénní nebo nemorální účely; nebo (k) k narušení nebo obcházení bezpečnostních opatření služby nebo jakékoli související webové stránky, jakož i jiných webových stránek nebo internetu. Vyhrazujeme si právo ukončit vaše používání služby nebo jakékoli související webové stránky. za porušení zákazů používání .
ČLÁNEK 13 – VYLOUČENÍ ZÁRUK A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Nezaručujeme, neosvědčujeme ani žádným způsobem neprohlašujeme, že vaše používání naší služby bude nepřerušené, bezpečné , bez prodlení nebo chyb.
Nezaručujeme, že výsledky, které lze získat používáním služby, budou přesné nebo spolehlivé.

Souhlasíte s tím, že čas od času můžeme službu zrušit na dobu neurčitou nebo ji zrušit na kdykoli bez upozornění.
Výslovně souhlasíte s tím, že používání služby nebo nemožnost ji používat je na vaše výhradní riziko. Služba a všechny produkty a služby, které vám jsou jejím prostřednictvím poskytovány, jsou (pokud to výslovně neuvedeme) poskytovány „tak, jak jsou“ a „jak jsou dostupné“ pro vaše použití, bez zastoupení, záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo předpokládaných, včetně všechny předpokládané záruky nebo podmínky obchodovatelnosti nebo obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel, trvanlivosti, titulu a neporušení.
Zevessa, naši ředitelé, důstojníci, zaměstnanci, přidružené společnosti, zástupci, dodavatelé, stážisté, dodavatelé, poskytovatelé služeb a poskytovatelé licencí nenesou žádným způsobem odpovědnost za jakékoli zranění, ztrátu, nárok nebo jakékoli přímé škody, nepřímé, náhodné, trestné , zvláštní nebo následné, včetně, ale bez omezení na ušlý zisk, příjmy, úspory nebo data, náklady na výměnu nebo jiné podobné škody, ať už na základě smlouvy, deliktu (i z nedbalosti), objektivní odpovědnosti nebo jinak, vyplývající z vašeho používání Služba nebo jakákoli služba nebo produkt, který ji používá, nebo jakýkoli jiný nárok související jakýmkoli způsobem s vaším používáním služby nebo jakéhokoli produktu, včetně, ale nejen, chyb nebo opomenutí v obsahu nebo jakékoli ztráty nebo škody vyplývající z používání Služba nebo jakýkoli obsah (nebo produkt) publikovaný, přenášený nebo zpřístupněny prostřednictvím Služby, i když jste byli upozorněni na možnost, že k nim může dojít
Protože některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, naše odpovědnost v takových státech nebo jurisdikcích bude omezena v maximálním rozsahu povoleném zákonem.

ČÁST 14 – ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že odškodníte, budete bránit a držet neškodné držení Zevessa a naší mateřské společnosti, dceřiných společností, přidružených společností, partnerů, úředníků, ředitelé, zástupci, dodavatelé, poskytovatelé licencí, poskytovatelé služeb, subdodavatelé, dodavatelé, stážisté a zaměstnanci bez nároku na jakoukoli škodu nebo požadavek, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, vydaných jakoukoli třetí stranou kvůli nebo vyplývajícím z vašeho porušení těchto podmínek služby nebo dokumenty, které obsahují odkazem, nebo vaše porušení jakýchkoli zákonů nebo autorských práv. třetí stranou.
ČLÁNEK 15 – ODDĚLITELNOST

V případě, že je jakékoli ustanovení těchto Podmínek používání považováno za nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, bude toto ustanovení přesto vymahatelné v maximálním rozsahu povoleném zákona a nepoužitelná část bude považována za oddělenou od těchto podmínek služby, aniž by takové rozhodnutí ovlivnilo platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení.

ČLÁNEK 16 – UKONČENÍ
Závazky a Odpovědnosti, do kterých se strany zavázaly před datem ukončení, přetrvají i po ukončení této smlouvy, a to pro všechny účely.

Tyto podmínky služby přetrvají, pokud a dokud je neukončíte vy nebo my. Tyto smluvní podmínky můžete kdykoli ukončit tím, že nám oznámíte, že si již nepřejete používat naše služby, nebo když přestanete používat naše stránky.
Pokud na základě vlastního uvážení zjistíme nebo se domníváme, že je nedodržujete nebo že jste nedodrželi jakoukoli podmínku nebo ustanovení těchto podmínek služby, můžeme také tuto smlouvu kdykoli bez upozornění ukončit. Poté zůstanete odpovědní za všechny dlužné částky až do data ukončení včetně, v důsledku čehož vám můžeme odepřít přístup k našim Službám (nebo jakékoli jejich části).
ČLÁNEK 17 – CELÁ SMLOUVA

Jakékoli neuplatnění nebo vymáhání jakéhokoli práva nebo ustanovení těchto Podmínek použití neznamená vzdání se tohoto práva nebo ustanovení.

Tyto podmínky služby nebo jakékoli jiné zásady nebo provozní pravidla zveřejněná na tomto webu nebo související se službou představují úplné porozumění a dohodu mezi vámi a námi a řídí vaše používání služby. Nahrazují všechny předchozí a současné dohody, komunikace a návrhy, ústní nebo písemné, mezi vámi a námi (včetně, nikoli však výhradně, jakýchkoli předchozích verzí podmínek služby).
Jakékoli nejasnosti ohledně výkladu těchto podmínek použití budou nebudou vykládány proti navrhovateli.


ČLÁNEK 18 – PLATNÉ PRÁVO

Tyto podmínky použití, stejně jako jakákoli samostatná dohoda, kterou vám poskytujeme služby, se budou řídit a vykládá se podle zákonů 88 Avenue Charles de Gaulle, Neuilly-sur-Seine, Île-De-France, 92200, Francie.

ČLÁNEK 19 – ZMĚNY PODMÍNEK POUŽITÍ

Na této stránce si můžete kdykoli prohlédnout nejnovější verzi podmínek služby.

Vyhrazujeme si právo dle vlastního uvážení aktualizovat, upravit nebo nahradit jakoukoli část těchto podmínek Podmínky služby zveřejněním takových aktualizací a/nebo změn na našich webových stránkách. Je vaší odpovědností čas od času zkontrolovat naše webové stránky a zjistit, zda nebyly provedeny nějaké změny. Pokračováním v přístupu nebo používání našich webových stránek a služby po zveřejnění jakýchkoli změn těchto podmínek služby vyjadřujete souhlas s těmito změnami.

ČLÁNEK 20 – SMS MARKETING

Přijetím SMS marketingu od společnosti Zevessa při pokladně a zahájením nákupu nebo přihlášením k odběru prostřednictvím našich nástrojů pro předplatné souhlasíte s tím, že budete dostávat opakovaná textová upozornění (pro vaši objednávku, včetně připomenutí pokladny), marketingové SMS nabídky a transakční texty, včetně žádostí o recenzi od nás, i když je vaše číslo mobilního telefonu na státním nebo federálním seznamu nevolat. Četnost zpráv je různá. Souhlas není podmínkou nákupu.

Pokud se chcete odhlásit z odběru marketingových SMS zpráv a upozornění, odpovězte STOP na jakoukoli mobilní zprávu, kterou zašleme, nebo použijte odkaz pro odhlášení, který jsme vám poskytli v jedna z našich zpráv. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jiné způsoby odhlášení, jako je použití alternativních slov nebo požadavků, nebudou považovány za přiměřený způsob odhlášení. Službu neúčtujeme, ale vy nesete odpovědnost za všechny poplatky spojené s textovými zprávami, které ukládá váš poskytovatel bezdrátových služeb. Mohou být účtovány poplatky za zprávy a data.
Máte-li nějaké dotazy, pošlete SMS s textem HELP na číslo, ze kterého jste zprávy odeslali. Můžete nás také kontaktovat na contact@drawndrop.com pro více informací.

Máme právo kdykoli změnit jakékoli telefonní číslo nebo krátký kód, který používáme k provozování služby. V tuto chvíli budete informováni. Souhlasíte s tím, že jakákoli zpráva, kterou odešlete na telefonní číslo nebo krátký kód, který jsme změnili, včetně jakékoli žádosti o STOP nebo POMOC, nemusí být přijata a nebudeme povinni plnit požadavky uvedené v těchto zprávách.
V rozsahu povoleném platnými zákony souhlasíte s tím, že nejsme zodpovědní za selhání, zpoždění nebo nesprávné doručení jakýchkoli informací odeslaných prostřednictvím služby, za jakékoli chyby v těchto informacích a/nebo jakékoli kroky, které můžete nebo nemusíte podniknout. v závislosti na informacích nebo službě

Vaše právo na soukromí je pro nás důležité. Můžete si přečíst naše Zásady ochrany osobních údajů a určit, jak shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje.ČLÁNEK 21 – KONTAKTNÍ INFORMACE

Dotazy týkající se podmínek služby nám zasílejte na adresu contact@drawndrop.com.

.

Stylos magiques - Draw&
Stylos magiques - Draw&
Stylos magiques - Draw&
Stylos magiques - Draw&
Stylos magiques - Draw&
Stylos magiques - Draw&
Stylos magiques - Draw&
Stylos magiques - Draw&
Stylos magiques - Draw&
Stylos magiques - Draw&
Stylos magiques - Draw&
Draw&
Draw&

Draw'n Drop - Kouzelná pera

Snížená cena€22,90
/

Formát
Nový koncept, který vám umožní kreslit po vodě kouzelnými pery Draw'n Drop