Oikeudellinen huomautus

Määritelmät

Asiakas: ammattilainen tai luonnollinen henkilö, joka on siviililain 1123 ja sitä seuraavien artiklojen mukaisesti pätevä, tai oikeushenkilö, joka vierailee sivustolla näiden yleisten ehtojen mukaisesti. Edut ja palvelut: https://www.drawndrop.com tarjoaa asiakkaille:

Sisältö: Kaikki Sivustolla olevien tietojen osatekijät, erityisesti tekstit - kuvat - videot.

Asiakastiedot:Tiedot, jäljempänä "Tiedot", jotka vastaavat kaikkia https://www.drawndrop.com tilisi hallintaan, asiakassuhteiden hallintaan sekä analytiikka- ja tilastotarkoituksiin.

Käyttäjä: Internet-käyttäjä, joka muodostaa yhteyden käyttämällä yllä mainittua sivustoa.

Henkilötiedot: "Tiedot, jotka mahdollistavat missä tahansa muodossa suoraan tai välillisesti niiden luonnollisten henkilöiden tunnistamisen, joihin niitä sovelletaan" (lain nro 78- 4 § 17, 6. tammikuuta 1978).

Termeillä "henkilötiedot", "asianomainen henkilö", "alihankkija" ja "arkaluonteiset tiedot" on määritelty yleisissä tietosuojasäännöissä (RGPD: nro 2016-679 )

1. Verkkosivuston esittely.

Luottamuksesta digitaalitalouteen 21. kesäkuuta 2004 annetun lain nro 2004-575 6 §:n mukaan se on määritelty verkkosivuston https://www .drawndrop.com sen tuotantoon ja seurantaan osallistuneiden eri osapuolten henkilöllisyys:

Omistaja: SAS Zevessa – 88 avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly sur Seine – RCS Nanterre 902081025
julkaisupäällikkö: Draw' n Drop - contact@drawndrop.com
Julkaisupäällikkö on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö.
Webmaster: Draw'n Drop - ota yhteyttä @drawndrop.com
Isäntä: Shopify - 151 O'Connor Street, Ottawa, Ontario K2P 2L8. 1-613-241-2828
Tietosuojavastaava: Draw'n Drop - contact@drawndrop.com

Nämä GDPR-oikeudelliset huomautukset on otettu ilmaisesta generaattorista, jonka tarjoaa Orson.io

2. Sivuston ja tarjottujen palvelujen yleiset käyttöehdot.

Sivusto on henkinen teos, joka on suojattu immateriaalioikeuskoodin ja sovellettavien kansainvälisten määräysten määräysten mukaisesti. Asiakas ei saa millään tavalla käyttää uudelleen, siirtää tai hyödyntää omaan lukuunsa kaikkia Sivuston elementtejä tai teoksia tai osaa niistä.

Sivuston https://www.drawndrop.com käyttö edellyttää alla kuvattujen käyttöehtojen täyttä hyväksymistä. Näitä käyttöehtoja voidaan muuttaa tai täydentää milloin tahansa, joten sivuston https://www.drawndrop.com käyttäjiä pyydetään tutustumaan niihin säännöllisesti.

Tämä verkkosivusto on yleensä käyttäjien käytettävissä milloin tahansa. Teknisestä huollosta johtuvasta keskeytyksestä voi kuitenkin päättää https://www.drawndrop.com, joka pyrkii tiedottamaan käyttäjille etukäteen päivämäärät ja interventioajat. Sivustoa https://www.drawndrop.com päivittää säännöllisesti https://www.drawndrop.com vastuussa.Samalla tavalla oikeudellisia huomautuksia voidaan muuttaa milloin tahansa: ne kuitenkin pakottavat itsensä käyttäjälle, jota pyydetään tutustumaan niihin mahdollisimman usein tutustuakseen niihin

3. Kuvaus tarjotuista palveluista.

Sivuston https://www.drawndrop.com tarkoituksena on tarjota tietoa kaikesta seuran toiminnasta . https://www.drawndrop.com pyrkii tarjoamaan sivustolle https://www. drawndrop.com mahdollisimman tarkkoja tietoja. Sitä ei kuitenkaan voida pitää vastuullisena päivityksen puutteista, epätarkkuuksista ja puutteista, joko itse tai kolmannet osapuolet, jotka toimittavat sille nämä tiedot.

Kaikki sivustolla https://www.drawndrop.com mainitut tiedot ovat vain tiedoksi, ja niihin sovelletaan muuttua, kehittyä. Lisäksi sivuston https://www.drawndrop.com tiedot eivät ole tyhjentäviä. Niihin saatetaan tehdä muutoksia, jotka on tehty sen jälkeen, kun ne asetettiin verkkoon.

4. Teknisiä tietoja koskevat sopimusrajoitukset.

Sivustolla käytetään JavaScript-tekniikkaa. Sivusto ei ole vastuussa sivuston käyttöön liittyvistä aineellisista vahingoista. Lisäksi sivuston käyttäjä sitoutuu käyttämään sivustoa uusimmilla, viruksia sisältämättömillä laitteilla ja päivitetyllä uusimman sukupolven selaimella Sivusto https://www.drawndrop.com on palveluntarjoajan isännöimä Euroopan unionin alueella yleisen tietosuoja-asetuksen (RGPD: nro 2016-679) määräysten mukaisesti

Tavoitteena on tarjota palvelu, joka varmistaa parhaan saavutettavuuden. Isäntä varmistaa palvelunsa jatkuvuuden 24 tuntia vuorokaudessa, vuoden jokaisena päivänä. Se varaa kuitenkin oikeuden keskeyttää isännöintipalvelun mahdollisimman lyhyeksi ajaksi, erityisesti ylläpidon, infrastruktuurinsa parantamisen, infrastruktuurinsa vioittumisen vuoksi tai jos Palvelut ja Palvelut synnyttävät epänormaalia liikennettä.

https://www.drawndrop.com ja isäntä ei ole vastuussa Internet-verkon toimintahäiriöistä, puhelinlinjat tai tietokone- ja puhelinlaitteet, jotka liittyvät erityisesti verkon ruuhkautumiseen, joka estää pääsyn palvelimelle.

5. Immateriaalioikeudet ja väärennökset.

https://www.drawndrop.com omistaa immateriaalioikeudet ja käyttöoikeudet kaikkiin sivustolla oleviin elementteihin , erityisesti tekstit, kuvat, grafiikat, logot, videot, kuvakkeet ja äänet. Kaikkien sivuston elementtien tai osien jäljentäminen, esittäminen, muokkaaminen, julkaiseminen, muokkaaminen käytetyistä keinoista tai prosessista riippumatta on kiellettyä, paitsi jos sinulla on etukäteen saatu kirjallinen lupa: https://www. drawndrop.com.

Kaikki sivuston tai sen sisältämien elementtien luvaton käyttö katsotaan loukkaukseksi ja siitä asetetaan syytteeseen Intellektuaalisen omaisuuskoodin artiklojen L.335-2 ja sitä seuraavien määräysten mukaisesti.

6. Vastuuvapauslauseke.

https://www.drawndrop.com toimii sivuston julkaisijana. https://www.drawndrop.com on vastuussa julkaisemansa Sisällön laadusta ja todenperäisyydestä

https://www.drawndrop.com ei ole vastuussa suorista tai epäsuorista vahingoista, jotka aiheutuvat käyttäjän laitteille pääsyn yhteydessä verkkosivusto https://www.drawndrop.com ja joka johtuu joko sellaisen materiaalin käytöstä, joka ei täytä kohdassa 4 esitettyjä eritelmiä , joko virheen esiintyminen tai yhteensopimattomuus.

https://www.drawndrop.com ei myöskään ole vastuussa välillisistä vahingoista (kuten markkinoiden menetys tai mahdollisuus), joka johtuu sivuston https://www.drawndrop.com käytöstä. Käyttäjien käytettävissä on interaktiivisia tiloja (mahdollisuutta esittää kysymyksiä kontaktitilassa). https://www.drawndrop.com pidättää oikeuden poistaa ilman ennakkoilmoitusta kaiken tähän tilaan lähetetyn sisällön, joka rikkoisi Ranska, erityisesti tietosuojaa koskevat määräykset. Tarvittaessa https://www.drawndrop.com varaa myös oikeuden kyseenalaistaa käyttäjän siviili- ja/tai rikosoikeudellisen vastuun, erityisesti rasistinen, loukkaava, herjaava tai pornografinen viesti riippumatta käytetystä välineestä (teksti, valokuva jne.).

7. Henkilötietojen hallinta.

Asiakkaalle tiedotetaan markkinointiviestintää koskevista määräyksistä, 21.6.2014 annetusta digitaalitalouden luottamuksesta annetusta laista, 6.8.2004 annetusta tietosuojalaista sekä yleisistä tietosuojasäännöistä. Data (GDPR: nro 2016-679).

7.1 Henkilötietojen keräämisestä vastaavat henkilöt

Käyttäjän henkilökohtaisen tilin luomisen ja sen sivustolla liikkumisen yhteydessä kerättyjen henkilötietojen osalta henkilötietojen käsittelystä vastaava henkilö on: Zevessa. https://www.drawndrop.comedustaa sen laillinen edustaja Cheng

Kerättämiensä tietojen rekisterinpitäjänä https://www.drawndrop.com on sitoutunut noudattamaan lain säännöksiä pakosta. Asiakkaan tehtävänä on erityisesti määrittää tietojenkäsittelynsä tarkoitukset, tarjota mahdollisille ja asiakkailleen heidän suostumuksensa keräämisestä lähtien täydelliset tiedot henkilötietojensa käsittelystä ja ylläpitää johdonmukaista hoitorekisteriä. todellisuuden kanssa. Aina kun https://www.drawndrop.com käsittelee henkilötietoja, https://www. drawndrop.com ryhtyy kaikkiin kohtuullisiin toimiin varmistaakseen henkilötietojen tarkkuuden ja merkityksen niihin tarkoituksiin, joita varten https://www. drawndrop. com käsittelee niitä.

7.2 Kerättyjen tietojen tarkoitus

https://www.drawndrop.com voi käsitellä kaikkia tietoja tai osan niistä:

 • sallimaan Sivustolla navigointi ja käyttäjän tilaamien palvelujen hallinta ja jäljitettävyys: Sivuston yhteys- ja käyttötiedot, laskutus, tilaushistoria jne.
 • estää ja torjua tietokonepetoksia (roskapostitus, hakkerointi jne.): selaamiseen käytettävät tietokonelaitteet, IP-osoite, salasana (hashed)
 • sivustolla navigoinnin parantamiseksi: yhteys- ja käyttötiedot
 • suorittaa valinnaisia ​​tyytyväisyystutkimuksia osoitteessa https://wwwdrawndrop.com: sähköpostiosoite
 • viestintäkampanjoiden toteuttaminen (sms, sähköposti): puhelinnumero, sähköpostiosoite

https://www.drawndrop.com ei myy henkilötietojasi, joita käytetään siksi vain välttämättömyyteen tai tilastotarkoituksiin ja analyysi.

7.3 Tiedustelu-, oikaisu- ja vastustusoikeus

Nykyisten eurooppalaisten säädösten mukaisesti sivuston https://www.drawndrop.com käyttäjillä on seuraavat oikeudet:

 • käyttöoikeus (GDPR 15 artikla) ​​ja oikaisu (GDPR 16 artikla), Käyttäjätietojen päivitys, täydellisyys oikeus estää tai poistaa henkilökohtaisia ​​käyttäjätietoja (GDPR artikla 17), jos ne ovat virheellisiä, epätäydellinen, epäselvä, vanhentunut tai jonka kerääminen, käyttö, viestintä tai säilyttäminen on kielletty
 • oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa (GDPR artikla 13-2c)
 • oikeus rajoittaa käyttäjätietojen käsittelyä (GDPR artikla 18)
 • oikeus vastustaa käyttäjätietojen käsittelyä (GDPR artikla 21)
 • oikeus käyttäjien antamien tietojen siirrettävyyteen, kun näitä tietoja käsitellään automatisoidusti heidän suostumuksensa tai sopimuksen perusteella (GDPR artikla 20)
 • oikeus määritellä Käyttäjien tietojen kohtalo heidän kuolemansa jälkeen ja valita kenellehttps://www.drawndrop.com on välitettävä (tai ei) tietonsa kolmannelle osapuolelle, jonka he ovat aiemmin nimenneet

Heti kun https://www.drawndrop.com saa tiedon käyttäjän kuolemasta ja ohjeiden puuttuessa omalta osaltaan https://www.drawndrop.com sitoutuu tuhoamaan tietonsa, ellei niiden säilyttäminen ole tarpeen todistustarkoituksiin tai laillinen velvoite.

Jos käyttäjä haluaa tietää, miten https://www.drawndrop.com käyttää hänen henkilötietojaan, pyydä oikaisemaan ne tai vastustaa niiden käsittelyä, Käyttäjä voi ottaa yhteyttä https://www.drawndrop.com kirjallisesti seuraavaan osoitteeseen:

Zevessa
88 avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly sur Seine.

Tässä tapauksessa Käyttäjän tulee ilmoittaa, mitkä Henkilötiedot hän haluaahttps://www.drawndrop.com korjaa, päivittää tai poistaa henkilöllisyytensä täsmälleen henkilöllisyystodistuksen kopiolla (henkilökortti tai passi).

Henkilötietojen poistopyyntöihin sovelletaan velvollisuuksia, jotka https://www.drawndrop.com asettavat erityisesti asiakirjojen säilyttämisen tai arkistoinnin osalta. Lopuksi https://www.drawndrop.com käyttäjät voivat tehdä valituksen valvontaviranomaisille ja erityisesti CNIL:lle (https ://www.cnil.fr/fr/plaintes).

7.4 Henkilötietojen salassapito

https://www.drawndropcom ei käsittele, isännöi tai siirrä asiakkaistaan ​​kerättyjä tietoja Euroopan unionin ulkopuoliseen maahan tai Euroopan komission "ei riittäviksi" tunnustamaan maahan ilman ilmoittamalla asiasta asiakkaalle etukäteen. https://www.drawndrop.com voi kuitenkin vapaasti valita tekniset ja kaupalliset alihankkijansa edellyttäen, että he esittävät riittävät takuut yleisen tietosuoja-asetuksen (RGPD: nro 2016-679) vaatimukset.

https://www.drawndrop.com sitoutuu toteuttamaan kaikki tarvittavat varotoimenpiteet Tietojen turvallisuuden säilyttämiseksi ja erityisesti sen, että niitä ei ilmoiteta asiattomille henkilöille. Jos asiakastietojen eheyteen tai luottamuksellisuuteen vaikuttava tapahtuma kuitenkin saatetaan https://www.drawndrop.com tietoon, viimeksi mainitun on ilmoittaa asiakkaalle mahdollisimman pian ja ilmoittaa hänelle tehdyistä korjaavista toimenpiteistä. Lisäksi https://www.drawndrop.com ei kerää "arkaluonteisia tietoja".

Käyttäjien henkilötietoja voivat käsitellä sivuston https://www.drawndrop.com tytäryhtiöt ja alihankkijat (palveluntarjoajat) , yksinomaan tämän käytännön tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tärkeimmät henkilöt, joilla on todennäköisesti pääsy sivuston https://www. drawndropin käyttäjien tietoihin omien attribuuttiensa rajoissa ja edellä mainittuihin tarkoituksiin .com ovat pääasiassa asiakaspalvelua.

8. Tapahtumailmoitus

Yrittäisitpä kuinka kovasti tahansa, mikään Internetin kautta tapahtuva tiedonsiirto tai sähköinen tallennustapa ei ole täysin turvallinen. Emme siis voi taata täydellistä turvallisuutta. Jos saamme tietoomme tietoturvaloukkauksen, ilmoitamme asiasta käyttäjille, jotta he voivat ryhtyä tarvittaviin toimiin. Tapahtumailmoitusmenettelymme ottavat huomioon lakisääteiset velvoitteemme niin kansallisella kuin Euroopan tasollakin. Olemme sitoutuneet tiedottamaan asiakkaillemme täysin kaikista heidän tilinsä turvallisuuteen liittyvistä seikoista ja antamaan heille kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen, jotta he voivat täyttää omat lakisääteiset raportointivelvoitteensa.

Sivuston käyttäjän https://www.drawndrop.com henkilökohtaisia ​​tietoja ei julkaista käyttäjän tietämättä, vaihdettu , siirretään, luovutetaan tai myydään millä tahansa välineellä kolmansille osapuolille. Ainoastaan ​​olettamus sivuston https://www.drawndrop.com ja sen oikeuksien ostamisesta mahdollistaisi mainittujen tietojen välittämisen mahdolliselle ostajalle, joka puolestaan ​​sitoo sama velvollisuus tallentaa ja muokata sivuston https://www.drawndrop.com käyttäjää koskevia tietoja.

8.1 Suojaus

Henkilötietojen ja henkilökohtaisten terveystietojen turvallisuuden ja luottamuksellisuuden varmistamiseksi https://www.drawndrop.com käyttää verkkoja, jotka on suojattu vakiolaitteilla, kuten palomuureilla, pseudonyymisillä, salauksilla ja salasanoilla.

Kun käsittelet henkilötietoja, https://www.drawndrop.com ryhtyy kaikkiin kohtuullisiin toimenpiteisiin suojautuakseen katoamiselta, väärinkäytöltä, luvattomalta käytöltä, paljastamiselta, muuttamiselta tai tuhoutumiselta

9. Hyperteksti linkittää "evästeisiin" ja Internet-tunnisteisiin ("tunnisteet")

Sivusto https://www.drawndrop.com sisältää useita hypertekstilinkkejä muille sivustoille, jotka on sijoitettu osoitteen < luvalla t13>https://www.drawndrop.com. https://www.drawndrop.com ei kuitenkaan pysty tarkastamaan näin vierailtujen sivustojen sisältöä, joten se ei oleta vastuussa tästä tosiasiasta.

Ellet päätä poistaa evästeitä käytöstä, hyväksyt, että sivusto voi käyttää niitä. Voit poistaa nämä evästeet käytöstä milloin tahansa ja maksutta sinulle tarjotuista ja alla mainituista deaktivointivaihtoehdoista tietäen, että tämä voi heikentää tai estää pääsyn kaikkiin tai osiin sivuston tarjoamiin palveluihin.

9.1. Evästeet

"Eväste" on pieni tietotiedosto, joka lähetetään Käyttäjän selaimeen ja tallennetaan Käyttäjän päätelaitteelle (esim. tietokoneelle, älypuhelimelle) (jäljempänä "evästeet")). Tämä tiedosto sisältää tietoja, kuten käyttäjän verkkotunnuksen, käyttäjän Internet-palveluntarjoajan, käyttäjän käyttöjärjestelmän sekä käyttöpäivämäärän ja -ajan. Evästeet eivät millään tavalla vaaranna käyttäjän päätettä.

https://www.drawndrop.com voi käsitellä Käyttäjän tietoja heidän vierailustaan ​​Sivustolla, kuten tarkasteltuja sivuja , suoritetut etsinnät. Näiden tietojen avulla https://www.drawndrop.com voi parantaa Sivuston sisältöä, käyttäjän navigointia.

Evästeet, jotka helpottavat navigointia ja/tai Sivuston tarjoamien palvelujen tarjoamista, Käyttäjä voi määrittää selaimensa siten, että hän voi päättää, haluaako hän hyväksyä ne siten, että evästeet tallennetaan tai päinvastoin, että ne hylätään joko järjestelmällisesti tai liikkeeseenlaskijansa mukaan. Käyttäjä voi myös konfiguroida selainohjelmistonsa niin, että hänelle tarjotaan ajoittain evästeiden hyväksymistä tai kieltäytymistä, ennen kuin eväste todennäköisesti tallentuu hänen päätelaitteeseensa. https://www.drawndrop.com ilmoittaa Käyttäjälle, että tässä tapauksessa kaikki hänen navigointiohjelmistonsa toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä.

Jos käyttäjä kieltäytyy rekisteröimästä evästeitä päätelaitteeseensa tai selaimeensa tai jos käyttäjä poistaa siellä rekisteröidyt evästeet, käyttäjälle ilmoitetaan, että hänen navigointinsa ja käyttökokemus Sivustolla saattaa olla rajoitettua. Näin voi olla myös silloin, kun https://www.drawndrop.com tai jokin sen palveluntarjoajista ei voi tunnistaa teknisiä tietoja. yhteensopivuustarkoitukset, päätelaitteen käyttämän selaimen tyyppi, kieli- ja näyttöasetukset tai maa, josta pääte näyttää olevan yhteydessä Internetiin.

Soveltuvin osin https://www.zevessa.com kieltäytyy kaikesta vastuusta seurauksista, jotka liittyvät Sivuston heikentyneeseen toimintaan ja kaikkiin sivuston https:// tarjoamiin palveluihin. www.zevessa.com, joka johtuu (i) siitä, että käyttäjä on kieltäytynyt evästeistä (ii) siitä, että https://www.zevessa ei ole mahdollista.com tallentaa tai tarkastella evästeitä, jotka ovat tarpeen niiden toiminnalle käyttäjän valinnan vuoksi. Evästeiden hallinta ja Käyttäjän valinnat kunkin selaimen asetukset ovat erilaiset. Se on kuvattu selaimen ohjevalikossa, josta voit tietää, kuinka käyttäjä voi muokata evästeitä koskevia toiveitaan.

Käyttäjä voi milloin tahansa ilmaista ja muokata evästeitä koskevia toiveitaan. https://www.drawndrop.com voi myös käyttää ulkopuolisten palveluntarjoajien palveluita auttaakseen keräämään ja käsittelemään tässä osiossa kuvattuja tietoja.

Lopuksi napsauttamalla sosiaalisten verkostojen Twitter, Facebook, Linkedin ja Google Plus kuvakkeita, jotka näkyvät https://www.drawndrop-sivustolla. .com tai sen mobiilisovelluksessa ja jos käyttäjä on hyväksynyt evästeiden talletuksen jatkamalla verkkosivuston tai https://www.drawndrop-mobiilisovelluksen selaamista .com, Twitter, Facebook, Linkedin ja Google Plus voivat myös asettaa evästeitä laitteillesi (tietokone, tabletti, matkapuhelin).

Tämän tyyppisiä evästeitä sijoitetaan päätelaitteillesi vain, jos hyväksyt ne jatkamalla verkkosivuston tai https://www.drawndrop< mobiilisovelluksen selaamista. t14>.com. Käyttäjä voi kuitenkin milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa https://www.drawndrop.com tallettaakseen tämän tyyppisen evästeen.

9.2. INTERNET-TAGIT

https://www.drawndrop.com saattaa ajoittain käyttää verkkojäljitteitä (tunnetaan myös nimellä "tageja"). toiminta, yksi -pikselin GIF-tiedostoja, selkeitä GIF-tiedostoja, näkymättömiä GIF-tiedostoja ja yksitellen GIF-tiedostoja) ja ota ne käyttöön erikoistuneen verkkoanalytiikkakumppanin kautta, joka saattaa sijaita (ja siksi tallentaa vastaavat tiedot, mukaan lukien "Käyttäjän IP-osoite") vieraassa maassa.

Nämä tunnisteet sijoitetaan sekä online-mainoksiin, jotka antavat Internetin käyttäjille pääsyn Sivustolle, että sivuston eri sivuille.

Tämän tekniikan avulla https://www.drawndrop.com voi mitata vierailijoiden reaktioita sivustoon ja sen toimien tehokkuutta ( esimerkiksi kuinka monta kertaa sivu on avattu ja mitä tietoja on tarkasteltu), sekä kuinka käyttäjä käyttää tätä Sivustoa.

Ulkoinen palveluntarjoaja voi kerätä tietoja Sivuston ja muiden verkkosivustojen vierailijoista näiden tunnisteiden avulla, laatia raportteja Sivuston toiminnasta https:/ /www.drawndrop .com ja tarjota muita sen ja Internetin käyttöön liittyviä palveluita.

10. Sovellettava laki ja toimivallan myöntäminen.

Kaikki kiistat, jotka liittyvät sivuston https://www.drawndrop.com käyttöön, ovat Ranskan lain alaisia. Lukuun ottamatta tapauksia, joissa laki ei salli sitä, yksinomainen toimivalta on Neuilly sur Seinen toimivaltaisilla tuomioistuimilla

.

Stylos magiques - Draw&
Stylos magiques - Draw&
Stylos magiques - Draw&
Stylos magiques - Draw&
Stylos magiques - Draw&
Stylos magiques - Draw&
Stylos magiques - Draw&
Stylos magiques - Draw&
Stylos magiques - Draw&
Stylos magiques - Draw&
Stylos magiques - Draw&
Draw&
Draw&

Draw'n Drop - Taikakynät

Prix réduit€22,90
/

Muoto
Uusi konsepti, jonka avulla voit piirtää veteen Draw'n Drop -taikakynillä