Jogi nyilatkozat

Definíciók

Ügyfél: minden olyan szakmai vagy természetes személy, aki a Polgári Törvénykönyv 1123. és azt követő cikkei értelmében alkalmas, vagy jogi személy, aki az oldalt ezen általános feltételek szerint látogatja. Előnyök és szolgáltatások: https://www.drawndrop.com a következőket nyújtja az ügyfeleknek:

Tartalom: Az oldalon található információk összes alkotóeleme, különösen szövegek - képek - videók.

Ügyfélinformációk:A továbbiakban: „Információ(k)”, amelyek megfelelnek a https://www.drawndrop.com a fiók kezeléséhez, az ügyfélkapcsolatok kezeléséhez, valamint elemzési és statisztikai célokra.

Felhasználó: Internet-felhasználó csatlakozik a fent megnevezett webhely használatával.

Személyes információ: „Információ, amely bármilyen formában, közvetlenül vagy közvetve lehetővé teszi azoknak a természetes személyeknek az azonosítását, akikre vonatkozik” (78. sz. törvény 4. cikke) 17., 1978. január 6.).

A „személyes adat”, „érintett”, „alvállalkozó” és „érzékeny adat” kifejezések az Általános Adatvédelmi Szabályzatban (RGPD: n° 2016-679) meghatározott jelentéssel bírnak.

1. A honlap bemutatása.

A digitális gazdaságba vetett bizalomról szóló, 2004. június 21-i 2004-575 sz. törvény 6. cikke értelmében a https://www .drawndrop.com a gyártásban és nyomon követésében részt vevő különböző felek kiléte:

Tulajdonos: SAS Zevessa – 88 avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly sur Seine – RCS Nanterre 902081025
Kiadványkezelő: Draw' n Drop - contact@drawndrop.com
A kiadványkezelő természetes vagy jogi személy.
Webmester: Draw'n Drop - kapcsolatfelvétel @drawndrop.com
Host: Shopify - 151 O'Connor Street, Ottawa, Ontario K2P 2L8. 1-613-241-2828
Adatvédelmi tisztviselő: Draw'n Drop - contact@drawndrop.com

Ezek a GDPR jogi közlemények az Orson.io által kínált ingyenes generátorból származnak

2. Az oldal használatának és a kínált szolgáltatások általános feltételei.

A Webhely szellemi alkotás, amelyet a Szellemi Tulajdon Szabályzata és a vonatkozó nemzetközi szabályozások védenek. Az Ügyfél semmilyen módon nem használhatja újra, nem ruházhatja át vagy nem hasznosíthatja saját számlájára az Oldal elemeit vagy műveit vagy azok egy részét.

A https://www.drawndrop.com webhely használata az alábbiakban ismertetett használati feltételek teljes körű elfogadását jelenti. A jelen használati feltételek bármikor módosíthatók vagy kiegészíthetők, ezért a https://www.drawndrop.com oldal felhasználóit felkérjük, hogy tájékozódjanak. rendszeresen.

Ez a webhely általában bármikor elérhető a felhasználók számára. A műszaki karbantartás miatti fennakadásról azonban a https://www.drawndrop.com dönthet, amely igyekszik előre közölni a felhasználókkal a dátumokat. és a beavatkozás időpontjai. A https://www.drawndrop.com weboldalt rendszeresen frissíti a https://www.drawndrop.com felelős.Ugyanígy a jogi közlemények is bármikor módosíthatók: mindazonáltal ráerőltetik a felhasználót, akit felkérnek, hogy minél gyakrabban hivatkozzon rájuk, hogy megismerje őket

3. A nyújtott szolgáltatások leírása.

A https://www.drawndrop.com weboldal célja, hogy tájékoztatást nyújtson a társaság összes tevékenységéről . https://www.drawndrop.com arra törekszik, hogy a webhelyen https://www. drawndrop.com a lehető legpontosabb információkat. Mindazonáltal nem tehető felelőssé a frissítés hiányosságaiért, pontatlanságaiért és hiányosságaiért, akár saját maga, akár az ezen információkat átadó harmadik fél partnerei miatt.

A https://www.drawndrop.com oldalon feltüntetett összes információ csak tájékoztató jellegű, és a változni. Továbbá a https://www.drawndrop.com oldalon található információk nem teljes körűek. Az online megjelenésük óta végrehajtott módosítások jogát adják.

4. A műszaki adatokra vonatkozó szerződéses korlátozások.

A webhely JavaScript technológiát használ. Az oldal használatával kapcsolatos anyagi károkért a weboldal felelősséget nem vállal. Ezen túlmenően az oldal használója vállalja, hogy az oldalt a legújabb, vírusmentes eszközökkel és frissített legújabb generációs böngészővel éri el. Az oldal https://www.drawndrop< A t13>.com webhelyet egy szolgáltató üzemelteti az Európai Unió területén az Általános Adatvédelmi Rendelet (RGPD: n° 2016-679) rendelkezéseinek megfelelően

A cél olyan szolgáltatás nyújtása, amely a legjobb elérhetőséget biztosítja. A házigazda a nap 24 órájában, az év minden napján biztosítja szolgáltatásának folyamatosságát. Mindazonáltal fenntartja a jogot, hogy a lehető legrövidebb időre megszakítsa a hosting szolgáltatást, különösen karbantartás, infrastruktúrájának fejlesztése, infrastruktúráinak meghibásodása, vagy ha a Szolgáltatások és Szolgáltatások vélt forgalmat generálnak.

https://www.drawndrop.com és a házigazda nem tehető felelőssé az internetes hálózat meghibásodása esetén, telefonvonalak vagy számítógépes és telefonberendezések, amelyek különösen a hálózati torlódásokhoz kapcsolódnak, amelyek megakadályozzák a szerverhez való hozzáférést.

5. Szellemi tulajdon és hamisítványok.

https://www.drawndrop.com birtokolja a szellemi tulajdonjogokat és birtokolja a webhelyen elérhető összes elem használati jogát , különösen szövegek, képek, grafikák, logók, videók, ikonok és hangok. Az oldal elemeinek vagy azok egy részének minden reprodukálása, ábrázolása, módosítása, közzététele, adaptálása, bármilyen eszközről vagy eljárásról is legyen szó, tilos, kivéve a következő előzetes írásbeli engedélyével: https://www. drawndrop.com.

A webhely vagy az abban található elemek bármely jogosulatlan használata jogsértésnek minősül, és a Szellemi Tulajdonjog L.335-2. és azt követő cikkei értelmében büntetőeljárás alá vonják.

6. Jogi nyilatkozat.

A

https://www.drawndrop.com az oldal kiadójaként működik. https://www.drawndrop.A com felelős az általa közzétett Tartalom minőségéért és valódiságáért

A

https://www.drawndrop.com nem vállal felelősséget a hozzáférés során a felhasználó berendezésében okozott közvetlen vagy közvetett károkért. a https://www.drawndrop.com weboldal, és vagy a 4. pontban megjelölt előírásoknak nem megfelelő anyag felhasználásából ered. , akár hiba megjelenése, akár inkompatibilitás.

A

https://www.drawndrop.com szintén nem vállal felelősséget a következményes károkért (például veszteségpiac vagy esély) a https://www.drawndrop.com oldal használatából eredően. A felhasználók rendelkezésére állnak az interaktív terek (a kapcsolati térben kérdések feltevésének lehetősége). https://www.drawndrop.com fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül eltávolítson minden olyan ezen a területen közzétett tartalmat, amely sértené a vonatkozó jogszabályokat Franciaország, különösen az adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezések. Szükség esetén a https://www.drawndrop.com fenntartja a jogot a felhasználó polgári jogi és/vagy büntetőjogi felelősségének megkérdőjelezésére is, különösen a rasszista, sértő, rágalmazó vagy pornográf üzenet eseménye, függetlenül a használt médiától (szöveg, fénykép stb.).

7. Személyes adatok kezelése.

Az Ügyfél tájékoztatást kap a marketingkommunikációra vonatkozó előírásokról, a digitális gazdaságba vetett bizalomról szóló 2014. június 21-i törvényről, a 2004. augusztus 6-i adatvédelmi törvényről, valamint a személyes adatok védelméről szóló általános szabályzatról. Adatok (GDPR: No. 2016-679).

7.1 Személyes adatok gyűjtéséért felelős személyek

A Felhasználó személyes fiókjának létrehozása és az Oldalon való navigáció részeként gyűjtött Személyes adatok esetében a Személyes adatok feldolgozásáért felelős személy: Zevessa. https://www.drawndrop.comCheng asszony, jogi képviselője

Mint az általa gyűjtött adatok kezelője, a https://www.drawndrop.com kötelezettséget vállal a jogszabályi előírások betartására. hatályban. Az Ügyfél feladata különösen, hogy meghatározza adatkezelésének célját, a hozzájárulások begyűjtésétől kezdve teljes körű tájékoztatást adjon leendőinek és ügyfelei számára személyes adatainak kezeléséről, valamint a kezelésekről következetes nyilvántartást vezet. valósággal. Amikor a https://www.drawndrop.com személyes adatokat dolgoz fel, a https://www. drawndrop.com minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a Személyes adatok pontosságát és relevanciáját azon célok szempontjából, amelyekre a https://www. drawndrop. com kezeli őket.

7.2 Az összegyűjtött adatok célja

A

https://www.drawndrop.com feldolgozhatja az adatokat vagy azok egy részét:

 • az Oldalon történő navigáció, valamint a felhasználó által megrendelt szolgáltatások kezelésének és nyomon követhetőségének lehetővé tétele: az Oldalhoz kapcsolódó csatlakozási és használati adatok, számlázás, rendelési előzmények stb.
 • a számítógépes csalások (spamm, hackelés stb.) megelőzésére és leküzdésére: böngészéshez használt számítógépes eszközök, IP-cím, jelszó (kivonat)
 • a webhelyen való navigáció javítása érdekében: kapcsolati és használati adatok
 • opcionális elégedettségi felmérések elvégzéséhez a https://wwwdrawndrop.com címen: e-mail cím
 • kommunikációs kampányok lebonyolítására (sms, email): telefonszám, email cím
A

https://www.drawndrop.com nem értékesíti az Ön személyes adatait, amelyeket ezért csak szükségszerűen vagy statisztikai célokra használunk fel és elemzés.

7.3 Hozzáférési, helyesbítési és felszólalási jog

A jelenlegi európai szabályozásnak megfelelően a https://www.drawndrop.com felhasználói a következő jogokkal rendelkeznek:

 • hozzáférési jog (GDPR 15. cikk) és helyesbítés (GDPR 16. cikk), a Felhasználói adatok frissítése, teljessége a személyes Felhasználói adatok zárolásához vagy törléséhez (GDPR 17. cikk), ha azok pontatlanok, hiányos, félreérthető, elavult, vagy amelynek gyűjtése, felhasználása, kommunikációja vagy tárolása tilos
 • jog a hozzájárulás bármikor visszavonásához (GDPR 13-2c cikk)
 • jog a Felhasználói adatok feldolgozásának korlátozásához (GDPR 18. cikk)
 • a Felhasználói adatok kezelése elleni tiltakozás joga (GDPR 21. cikk)
 • jog a Felhasználók által megadott adatok hordozhatóságához, ha ezeket az adatokat a hozzájárulásukon vagy szerződésen alapuló automatizált feldolgozásnak vetik alá (GDPR 20. cikk)
 • jog meghatározni a Felhasználók adatainak haláluk utáni sorsát, és megválasztani, hogy kinekhttps://www.drawndrop.com közölniük kell (vagy nem) adataikat egy harmadik féllel, akit korábban megjelöltek

Amint https://www.drawndrop.com tudomást szerez egy Felhasználó haláláról, és utasítások hiányában a maga részéről https://www.drawndrop.com vállalja, hogy adatait megsemmisíti, kivéve, ha azok megőrzése bizonyító erejű vagy egy törvényi kötelezettség.

Ha a Felhasználó tudni szeretné, hogy a https://www.drawndrop.com hogyan használja fel személyes adatait, kérje azok helyesbítését, vagy Ha tiltakozik azok feldolgozása, a Felhasználó írásban kapcsolatba léphet a https://www.drawndrop.com címmel a következő címen:

Zevessa
88 avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly sur Seine.

Ebben az esetben a Felhasználónak meg kell jelölnie, hogy mely Személyes adatot szeretnéhttps://www.drawndrop.com helyesbíti, frissíti vagy törli, személyazonosító okmány (személyi igazolvány vagy útlevél) másolatával pontosan azonosítja magát.

A személyes adatok törlésére irányuló kérelmekre a https://www.drawndrop.com által a https://www.drawndrop.com által előírt kötelezettségek vonatkoznak. törvény, különös tekintettel a dokumentumok megőrzésére vagy archiválására. Végül a https://www.drawndrop.com felhasználói panaszt tehetnek a felügyeleti hatóságoknál, és különösen a CNIL-nél (https ://www.cnil.fr/fr/plaintes).

7.4 A személyes adatok nyilvánosságra hozatalának tilalma

https://www.A drawndropcom nem dolgozza fel, nem tárolja vagy továbbítja az Ügyfeleiről gyűjtött információkat az Európai Unión kívüli országba, vagy az Európai Bizottság által „nem megfelelőnek” minősített országba anélkül, hogy az ügyfél előzetes tájékoztatása. A https://www.drawndrop.com azonban továbbra is szabadon választhatja meg műszaki és kereskedelmi alvállalkozóit azzal a feltétellel, hogy megfelelő garanciát nyújtanak a az Általános Adatvédelmi Szabályzat (RGPD: n° 2016-679) követelményeinek.

https://www.drawndrop.com vállalja, hogy minden szükséges óvintézkedést megtesz az Információ biztonságának megőrzése érdekében, és különösen, hogy nem közölnek illetéktelenekkel. Ha azonban a https://www.drawndrop.com webhelyen az Ügyfélinformációk integritását vagy bizalmasságát érintő incidensre hívják fel, az utóbbinak a lehető leghamarabb értesítse az Ügyfelet, és közölje vele a megtett korrekciós intézkedéseket. Továbbá a https://www.drawndrop.com nem gyűjt „érzékeny adatokat”.

A Felhasználó személyes adatait a https://www.drawndrop.com leányvállalatai és alvállalkozói (szolgáltatók) dolgozhatják fel. , kizárólag jelen szabályzat céljainak elérése érdekében.

Saját forrásaik keretein belül és a fent említett célok érdekében a fő személyek, akik valószínűleg hozzáférhetnek a https://www. drawndrop Felhasználóinak adataihoz .com főként ügyfélszolgálati munkatársaink.

8. Az incidens bejelentése

Bármennyire is próbálkozik, az interneten keresztüli átvitel és az elektronikus tárolás egyik módja sem teljesen biztonságos. Ezért nem tudjuk garantálni az abszolút biztonságot. Ha tudomásunkra jut egy biztonsági megsértés, értesítjük az érintett felhasználókat, hogy megtehessék a megfelelő lépéseket. Az incidens bejelentési eljárásaink figyelembe veszik jogi kötelezettségeinket, akár nemzeti, akár európai szinten. Elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy ügyfeleinket teljes körűen tájékoztassuk a fiókjuk biztonságával kapcsolatos minden kérdésről, és minden olyan információt megadjunk nekik, amely ahhoz szükséges, hogy eleget tudjanak tenni saját jogszabályi jelentési kötelezettségeiknek.

A webhely felhasználójának https://www.drawndrop.com személyes adatait a felhasználó tudta nélkül nem teszik közzé, cserélik , átruházni, átruházni vagy eladni bármilyen adathordozón harmadik félnek. Csak a https://www.drawndrop.com és jogai vásárlásának vállalása teszi lehetővé az említett információk továbbítását a leendő vásárlóhoz, aki viszont ugyanaz az adattárolási és -módosítási kötelezettség terheli a https://www.drawndrop.com oldal használója tekintetében.

8.1 Biztonság

A személyes adatok és a személyes egészségügyi adatok biztonságának és titkosságának biztosítása érdekében https://www.drawndrop.com A szabványos eszközökkel, például tűzfalakkal, álnevesítéssel, titkosítással és jelszavakkal védett hálózatokat használ.

A személyes adatok feldolgozásakor https://www.drawndrop.A com minden ésszerű intézkedést megtesz a veszteség, visszaélés, jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, megváltoztatás vagy megsemmisülés elleni védelem érdekében

9. A hiperszöveg „cookie-kat” és internetes címkéket („címkéket”) tartalmaz

A https://www.drawndrop.com webhely számos más oldalakra mutató hiperszöveges hivatkozást tartalmaz, amelyeket a(z) < engedélyével helyeztek el t13>https://www.drawndrop.com. A https://www.drawndrop.com azonban nem tudja ellenőrizni az így felkeresett webhelyek tartalmát, ezért nem feltételezi, hogy nem felelős ezért a tényért.

Hacsak nem dönt a cookie-k letiltása mellett, beleegyezik abba, hogy a webhely használhatja azokat. Ezeket a sütiket bármikor ingyenesen deaktiválhatja az Önnek felkínált és alább felidézett deaktiválási lehetőségek közül, annak tudatában, hogy ez csökkentheti vagy megakadályozhatja az oldal által kínált Szolgáltatások egészéhez vagy egy részéhez való hozzáférést.

9.1. „COOKIE”

A „cookie” egy kis információs fájl, amelyet a Felhasználó böngészőjébe küldenek és a Felhasználó terminálján (például számítógépen, okostelefonon) tárolnak (a továbbiakban „Cookie-k”). Ez a fájl olyan információkat tartalmaz, mint a Felhasználó domain neve, a Felhasználó internet-hozzáférési szolgáltatója, a Felhasználó operációs rendszere, valamint a hozzáférés dátuma és időpontja. A cookie-k semmilyen módon nem veszélyeztetik a Felhasználó terminálját.

A

https://www.drawndrop.com feldolgozhatja a felhasználói információkat a webhely látogatásával kapcsolatban, például a megtekintett oldalakat , a kereséseket végrehajtották. Ez az információ lehetővé teszi a https://www.drawndrop.com a Webhely tartalmának, a Felhasználó navigációjának javítását.

A navigációt és/vagy az Oldal által kínált szolgáltatások nyújtását elősegítő cookie-k, a Felhasználó beállíthatja böngészőjét úgy, hogy eldöntse, el kívánja-e fogadni azokat oly módon, hogy a cookie-k tárolásra kerüljenek a terminálra, vagy éppen ellenkezőleg, hogy azokat – akár szisztematikusan, akár a kibocsátójuk szerint – elutasítják. A Felhasználó beállíthatja böngészőszoftverét úgy is, hogy időről időre felajánlja neki a Cookie-k elfogadását vagy elutasítását, mielőtt a Cookie valószínűleg elmentésre kerülne a terminálján. https://www.drawndrop.com tájékoztatja a Felhasználót, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy a navigációs szoftverének funkciói nem mindegyike érhető el.

Ha a Felhasználó megtagadja a Cookie-k regisztrációját termináljában vagy böngészőjében, vagy ha a Felhasználó törli az ott regisztrált sütiket, a Felhasználót tájékoztatjuk, hogy a navigációja és az Oldalon szerzett élménye korlátozott lehet. Ez akkor is előfordulhat, ha a https://www.drawndrop.com vagy valamelyik szolgáltatója nem ismeri fel, műszaki szempontból kompatibilitási célokat, a terminál által használt böngésző típusát, a nyelvi és megjelenítési beállításokat, vagy azt az országot, ahonnan a terminál látszólag csatlakozik az internethez.

Adott esetben a https://www.zevessa.com elutasít minden felelősséget a Webhely és a https:// által kínált szolgáltatások leromlott működésével kapcsolatos következményekért. www.zevessa.com, ami abból adódik, hogy (i) a Felhasználó megtagadja a cookie-kat (ii) a https://www.zevessa webhely lehetetlensége.com rögzíteni vagy lekérdezni a működésükhöz szükséges sütiket a Felhasználó választása miatt A Cookie-k kezeléséhez és a Felhasználó választási lehetőségeihez az egyes böngészők konfigurációja eltérő. Ez a böngésző súgó menüjében van leírva, amely lehetővé teszi, hogy megtudja, hogyan módosíthatja a Felhasználó a sütikkel kapcsolatos kívánságait.

A Felhasználó bármikor dönthet úgy, hogy kifejezi és módosítja kívánságát a cookie-k tekintetében. A https://www.drawndrop.com külső szolgáltatók szolgáltatásait is igénybe veheti az ebben a szakaszban leírt információk összegyűjtésére és feldolgozására.

Végül a Twitter, Facebook, Linkedin és Google Plus közösségi hálózatoknak szentelt ikonokra kattintva, amelyek a https://www.drawndrop webhelyen jelennek meg. .com vagy mobilalkalmazásában, és ha a Felhasználó a Weboldal vagy a https://www.drawndrop mobilalkalmazás böngészésének folytatásával elfogadta a cookie-k letétbe helyezését A .com, a Twitter, a Facebook, a Linkedin és a Google Plus cookie-kat is elhelyezhet eszközein (számítógépen, táblagépen, mobiltelefonon).

Az ilyen típusú cookie-k csak akkor kerülnek elhelyezésre a terminálokon, ha Ön hozzájárul ahhoz, ha folytatja a Weboldal böngészését vagy a https://www.drawndrop< mobilalkalmazását. t14>.com. A Felhasználó ennek ellenére bármikor visszavonhatja hozzájárulását a https://www.drawndrop.com ilyen típusú cookie-k elhelyezéséhez.

9.2. INTERNETES CÍMKÉK

A

https://www.drawndrop.com alkalmanként webjelzőket (más néven "címkéket") alkalmazhat. action, one -pixel GIF-ek, tiszta GIF-ek, láthatatlan GIF-ek és egy az egyhez GIF-ek), és telepítse azokat egy speciális webelemző partneren keresztül, amely esetleg egy idegen országban található (és ezért tárolja a megfelelő információkat, beleértve a „Felhasználó IP-címét is”).

Ezek a címkék mind az internetes hirdetésekben, mind a webhely különböző oldalain elhelyezhetők, lehetővé téve az internetfelhasználóknak a Webhely elérését.

Ez a technológia lehetővé teszi a https://www.drawndrop.com számára, hogy felmérje a látogatók reakcióit a Webhellyel és tevékenységeinek hatékonyságát ( például, hogy hányszor nyitottak meg egy oldalt, és hányszor nézték meg az információkat), valamint azt, hogy a felhasználó hogyan használja ezt a webhelyet.

A külső szolgáltató ezen címkék használatával információkat gyűjthet a Webhely és más webhelyek látogatóiról, jelentéseket készíthet a Webhely tevékenységéről a https:/ /www.drawndrop figyelmébe. .com, és egyéb szolgáltatásokat nyújt a használatához és az internethez.

10. Alkalmazandó jog és a joghatóság megjelölése.

A https://www.drawndrop.com oldal használatával kapcsolatos bármely vitára a francia törvények vonatkoznak. Eltekintve azoktól az esetektől, amikor a törvény ezt nem teszi lehetővé, a kizárólagos joghatóságot Neuilly sur Seine illetékes bíróságai kapják

.

Stylos magiques - Draw&
Stylos magiques - Draw&
Stylos magiques - Draw&
Stylos magiques - Draw&
Stylos magiques - Draw&
Stylos magiques - Draw&
Stylos magiques - Draw&
Stylos magiques - Draw&
Stylos magiques - Draw&
Stylos magiques - Draw&
Stylos magiques - Draw&
Draw&
Draw&

Draw'n Drop - Varázstoll

Prix réduit€22,90
/

Formátum
Egy új koncepció, amely lehetővé teszi, hogy vízre rajzoljon a Draw'n Drop varázstollakkal