Gebruiksvoorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN


----

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Zevessa. Op de hele site gebruiken we de termen "wij", "ons" en "onze" met betrekking tot Zevessa. Deze website, inclusief alle informatie, tools en diensten waartoe deze toegang biedt, wordt door Zevessa aan u als gebruiker aangeboden, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidslijnen en mededelingen die hierin worden vermeld.

Door een bezoek te brengen aan onze site en/of iets van ons bedrijf koopt, neemt u deel aan onze "Service" en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ("Algemene voorwaarden", "Gebruiksvoorwaarden"), inclusief de algemene voorwaarden en het beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of waarnaar wordt gehyperlinkt. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot personen die bezoekers, verkopers, klanten, verkopers en/of contentproviders zijn.Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt en gebruikt . Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van enig deel van de Site, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze Overeenkomst, kunt u mogelijk geen toegang krijgen tot de Website of de Diensten ervan gebruiken. Als deze Servicevoorwaarden worden beschouwd als een aanbieding, is acceptatie uitdrukkelijk tot deze beperkt.

Alle nieuwe tools of functies die aan deze winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om enig onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door dergelijke updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina van tijd tot tijd te controleren om te zien of er wijzigingen zijn aangebracht. Door de website te blijven bezoeken of gebruiken nadat de wijzigingen zijn gepost, accepteert u de wijzigingen.
Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Dit bedrijf biedt ons het online e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten kunnen verkopen aan u.

SECTIE 1 - GEBRUIKSVOORWAARDEN ONLINE WINKEL

Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren, verklaart u dat u de meerderjarigheid in uw regio, provincie of staat hebt bereikt of overschreden en hebben ons toestemming gegeven om uw minderjarige gezinsleden toestemming te geven om deze site te gebruiken.

U mag onze producten op geen enkele manier gebruiken voor onwettige of ongeautoriseerde doeleinden, of wetten in uw rechtsgebied schenden bij het gebruik van de Service (inclusief, maar niet beperkt tot, auteursrechtwetten).

U mag geen wormsoftware, virussen of code van destructieve aard verzenden.

Een inbreuk of Schending van een van de Voorwaarden leidt tot onmiddellijke beëindiging van uw Services.
SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook te weigeren om iemand van dienst te zijn.
U begrijpt dat uw inhoud (exclusief uw creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden overgedragen en dat dit (a) verzendingen over meerdere netwerken omvat; en (b) wijzigingen die zijn aangebracht om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van aansluitende netwerken of apparaten. Uw creditcardgegevens worden altijd gecodeerd wanneer ze via netwerken worden verzonden.

U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, enig gebruik van de Service of toegang tot de Service, of enig contact op de website via welke de Service wordt aangeboden, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren. verstrekt, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming

Koppen die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.
SECTIE 3 – NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID INFORMATIE
Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden indien de op deze site aangeboden informatie onjuist, onvolledig of verouderd is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder het raadplegen van meer substantiële, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen. Als u vertrouwt op de inhoud van deze site, doet u dit op eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische gegevens bevatten. Historische gegevens zijn per definitie niet actueel en worden alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om de informatie die deze bevat bij te werken. U erkent dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan onze site te controleren.
SECTIE 4 - SERVICE- EN PRIJSWIJZIGINGEN

Prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

We behouden de recht om de Service (of een deel ervan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

We zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige prijswijziging, of enige wijziging, opschorting of stopzetting van de Dienst.
SECTIE 5 – PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk alleen online beschikbaar via de website. De hoeveelheden van deze producten of diensten kunnen beperkt zijn en het retourneren of ruilen ervan kan strikt onderworpen zijn aan ons retourbeleid.

We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van de producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. in de winkel. We kunnen echter de nauwkeurigheid van de weergave van kleuren op uw computerscherm niet garanderen.
We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of Diensten te beperken tot een bepaalde persoon, geografische regio of jurisdictie. We staan ​​onszelf toe om dit recht per geval uit te oefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen en prijzen kunnen op elk moment worden gewijzigd, zonder kennisgeving en naar eigen goeddunken. We behouden ons het recht voor om de verkoop van een product op elk moment stop te zetten. Toute offre de produit ou service sur ce site est nulle là où la loi l'interdit.

Nous ne garantissons pas que la qualité des produits, services, informations ou autres matériels que vous achetez ou que vous vous procurez répondra à vos attentes ni que les erreurs que comporte éventuellement le Service seront corrigées.
SECTION 6 – EXACTITUDE DE LA FACTURATION ET DES INFORMATIONS DE COMPTE

Nous nous réservons le droit de refuser toute commande que vous passez auprès de wij. We kunnen, naar eigen goeddunken, gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of op dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen met hetzelfde factuur- en/of verzendadres.Als we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact met u op te nemen via het e-mailadres en/of factuuradres of telefoonnummer dat is opgegeven tijdens de bestelling.We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden waarvan we denken dat ze zijn geplaatst door handelaren, wederverkopers of distributeurs.
U stemt ermee in om actuele, volledige aankoop- en accountinformatie te verstrekken en nauwkeurig te zijn voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en hun vervaldatums, zo snel mogelijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Voor meer informatie, zie onze Retourbeleid.
SECTIE 7 – OPTIONELE HULPMIDDELEN

We kunnen u toegang geven tot tools van derden die we niet controleren, niet controleren of beheren.

U erkent en gaat ermee akkoord dat we u toegang geven tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar", zonder garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zijn niet aansprakelijk voor wat dan ook dat voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden.

Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden, is geheel naar eigen goeddunken en op eigen risico. Daarnaast is het uw verantwoordelijkheid om te weten te komen over de voorwaarden waaronder deze tools worden geleverd door de relevante externe aanbieder(s) en deze voorwaarden te accepteren.

U kunt in de toekomst ook aanbieden nieuwe diensten en/of nieuwe functies via de website (inclusief de lancering van nieuwe tools en middelen). Dergelijke nieuwe services en/of functies zijn ook onderworpen aan deze Servicevoorwaarden.
SECTIE 8 – LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en services die toegankelijk zijn via onze Service kunnen materialen van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u omleiden naar websites van derden die niet aan ons zijn gelieerd. We zijn niet verplicht om hun inhoud of nauwkeurigheid te beoordelen of te evalueren, noch garanderen of aanvaarden we enige verantwoordelijkheid voor de inhoud of websites, of andere inhoud, producten of diensten van bronnen van derden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of enige andere transactie met betrekking tot deze websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van deze derde partijen zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten aan diezelfde derden worden gericht.
ARTIKEL 9 - FEEDBACK, FEEDBACK EN ANDERE INDIENINGEN

Als u op ons verzoek specifieke inhoud indient (voor bijvoorbeeld in verband met uw deelname aan prijsvragen), of als u, zonder ons verzoek, creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere elementen verzendt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk "Opmerkingen") , verleent u ons te allen tijde en zonder beperking het recht om alle opmerkingen die u ons stuurt te wijzigen, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en gebruiken in alle media.We zijn en zijn niet verplicht (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te behandelen; (2) om iemand te compenseren voor eventuele opmerkingen; of (3) reageren op opmerkingen
7. We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud en accounts te verwijderen die inhoud bevatten die naar ons eigen goeddunken onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of in strijd is met het intellectuele eigendom van de partij of deze voorwaarden of Service.
U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen op geen enkele manier inbreuk mogen maken op de rechten van derden, inclusief auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheid of enig ander persoonlijk of intellectueel eigendomsrecht. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen onwettig, beledigend of obsceen materiaal mogen bevatten, of een computervirus of andere malware mogen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Service of een gerelateerde website zou kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u niet voordoen als iemand anders, of proberen ons of derden te misleiden over de oorsprong van opmerkingen. U bent volledig verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u indient en hun nauwkeurigheid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor opmerkingen die door u of derden zijn geplaatst.

ARTIKEL 10 – PERSOONLIJKE INFORMATIE

De overdracht van uw persoonlijke gegevens naar onze winkel wordt geregeld door ons privacybeleid. Klik hier om ons privacybeleid te bekijken.
SECTIE 11 – FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Van tijd tot tijd kan er informatie op onze site of in de Service zijn die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen gerelateerd tot beschrijvingen, prijzen, acties, aanbiedingen, verzendkosten, transittijden en beschikbaarheid van producten. We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en informatie te wijzigen of bij te werken, zelfs om bestellingen te annuleren als informatie in de Service of op een gerelateerde website onnauwkeurig is, en dit op elk moment zonder kennisgeving (inclusief na u uw bestelling plaatst).

We zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er kan geen specifieke update- of verversingsdatum voor de Service of een gerelateerde website worden gedefinieerd om aan te geven dat alle informatie die in de Service of op een gerelateerde website wordt aangeboden, is gewijzigd of bijgewerkt.
SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken:
(a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen ertoe aan te zetten om onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) om een ​​plaatselijke verordening of internationale, federale, provinciale of staatsregelgeving, regel of wet te schenden; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of die van derden te schenden of te schenden; (e) iemand lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie in te dienen;
(g) om virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die ook zullen of kunnen worden gebruikt om de functionaliteit of werking van de Service of een gerelateerde website in gevaar te brengen zoals andere websites of internet; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om te spammen, phishing, een domein te kapen, informatie af te persen van, te bladeren, te crawlen of het web te scannen; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsmaatregelen van de Service of een gerelateerde website, evenals andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen. voor het overtreden van de gebruiksverboden .
ARTIKEL 13 – UITSLUITING VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

We garanderen, certificeren of vertegenwoordigen op geen enkele manier dat uw gebruik van onze Service ononderbroken, veilig, zonder vertraging of fout zal zijn.
We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Service nauwkeurig of betrouwbaar zijn.

U gaat ermee akkoord dat we de Service van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen intrekken of annuleren op op elk moment zonder kennisgeving.
U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van de Service, of uw onvermogen om deze te gebruiken, op eigen risico is. De Service en alle producten en diensten die via deze aan u worden geleverd, worden (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik, zonder verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid of verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.
Zevessa, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, contractanten, stagiaires, leveranciers, dienstverleners en licentiegevers zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor enig letsel, verlies, claim of enige directe schade, indirect, incidenteel, punitief , speciale of gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, inkomsten, besparingen of gegevens, vervangingskosten of andere soortgelijke schade, hetzij contractueel, onrechtmatige daad (zelfs nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, die voortvloeit uit uw gebruik van de Service of een service of product die hiervan gebruikmaakt, of enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de Service of een product, inclusief maar niet beperkt tot fouten of weglatingen in de inhoud, of enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van de Dienst of enige inhoud (of product) gepubliceerd, verzonden of beschikbaar zijn gesteld via de Service, zelfs als u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid dat ze zich kunnen voordoen
Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden worden beperkt tot de maximale mate die door de wet is toegestaan.

SECTIE 14 - VRIJWARING

U stemt ermee in om Zevessa en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, bestuurders, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria, uitgegeven door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die ze bevatten door middel van verwijzing, of uw schending van wetten of auteursrechten. een derde partij.
ARTIKEL 15 – SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden als onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan ​​door wet, en het niet-toepasselijke deel wordt geacht te zijn gescheiden van deze Servicevoorwaarden, zonder dat een dergelijk oordeel de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen aantast.

ARTIKEL 16 – BEINDIGING
De verplichtingen en verantwoordelijkheden die door de partijen zijn aangegaan vóór de datum van beëindiging, blijven van kracht na beëindiging van deze overeenkomst, voor alle doeleinden.

Deze Servicevoorwaarden blijven van kracht, tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk moment beëindigen door ons op de hoogte te stellen dat u onze Services niet langer wilt gebruiken, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.
Als we naar eigen goeddunken vaststellen of vermoeden dat u niet voldoet aan of dat u niet hebt voldaan aan enige voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden, kunnen we deze overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen. U blijft dan aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging, waardoor wij u de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) kunnen ontzeggen.
ARTIKEL 17 – VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Elk verzuim door ons om enig recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van dit recht of deze bepaling.

Deze Servicevoorwaarden of enig ander beleid of andere bedrijfsregels die door ons op deze site zijn geplaatst of die betrekking hebben op de Service vormen de volledige afspraak en overeenkomst tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Service. eerdere en gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).
Elke dubbelzinnigheid met betrekking tot de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden zal niet worden uitgelegd tegen de opsteller.


ARTIKEL 18 – TOEPASSELIJK RECHT

Deze gebruiksvoorwaarden, evenals elke afzonderlijke overeenkomst waarbij we de services aan u leveren, zijn onderworpen aan door en geïnterpreteerd volgens de wetten van 88 Avenue Charles de Gaulle, Neuilly-sur-Seine, Île-De-France, 92200, Frankrijk.

ARTIKEL 19 – WIJZIGINGEN IN GEBRUIKSVOORWAARDEN

Je kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken.

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken een deel van deze bij te werken, aan te passen of te vervangen. Servicevoorwaarden door dergelijke updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website van tijd tot tijd te controleren om te zien of er wijzigingen zijn aangebracht. Door onze website en de Service te blijven bezoeken of gebruiken nadat wijzigingen in deze Servicevoorwaarden zijn gepost, gaat u akkoord met die wijzigingen.

ARTIKEL 20 - SMS-MARKETING

Door sms-marketing van Zevessa te accepteren bij het afrekenen en een aankoop te starten of u te abonneren via onze abonnementstools, gaat u akkoord met het ontvangen van terugkerende sms-meldingen (voor uw bestelling, inclusief betalingsherinneringen), sms-marketingaanbiedingen en transactieteksten, inclusief verzoeken om beoordeling van ons, zelfs als uw mobiele nummer op een staats- of federaal bel-me-niet-lijstje staat. De frequentie van berichten varieert. Toestemming is geen aankoopvoorwaarde.

Als u zich wilt afmelden voor het ontvangen van sms-marketingberichten en -meldingen, antwoordt u met STOP op elk mobiel bericht dat door ons is verzonden of gebruikt u de link om u af te melden die we u hebben verstrekt in een van onze berichten. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat andere opt-outmethoden, zoals het gebruik van alternatieve woorden of verzoeken, niet als een redelijke opt-outmethode worden beschouwd. We brengen geen kosten in rekening voor de service, maar u bent verantwoordelijk voor alle vergoedingen en kosten in verband met sms-berichten die door uw draadloze serviceprovider worden opgelegd. Bericht- en datatarieven kunnen van toepassing zijn.
Als je vragen hebt, stuur dan HELP een sms naar het nummer dat je de berichten heeft gestuurd. U kunt ook contact met ons opnemen via contact@drawndrop.com voor meer informatie.

We hebben het recht om elk telefoonnummer of korte code die we gebruiken om de service te beheren op elk moment te wijzigen. U wordt op dit moment geïnformeerd. U stemt ermee in dat elk bericht dat u verzendt naar een telefoonnummer of verkorte code die we hebben gewijzigd, inclusief elk verzoek om STOP of HELP, mogelijk niet wordt ontvangen en dat we niet verplicht zijn om de verzoeken in deze berichten te honoreren.
Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, stemt u ermee in dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het niet, vertraging of verkeerde levering van informatie die via de service wordt verzonden, voor eventuele fouten in dergelijke informatie en/of enige actie die u al dan niet onderneemt vertrouwend op de informatie of service

Uw recht op privacy is belangrijk voor ons. U kunt ons Privacybeleid raadplegen om te bepalen hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken.ARTIKEL 21 – CONTACTINFORMATIE

Vragen over de Servicevoorwaarden moeten naar ons worden gestuurd via contact@drawndrop.com.

.

Stylos magiques - Draw&
Stylos magiques - Draw&
Draw&
Stylos magiques - Draw&
Stylos magiques - Draw&
Stylos magiques - Draw&
Stylos magiques - Draw&
Stylos magiques - Draw&
Stylos magiques - Draw&
Stylos magiques - Draw&
Stylos magiques - Draw&
Stylos magiques - Draw&
Draw&
Draw&

Draw'n Drop - Magische pennen

Normale prijs €29,90 Korting€22,90
/

Formaat
Een nieuw concept waarmee je op water kunt tekenen met Draw'n Drop magische pennen