Utveckling av ritning hos ett barn: allt du behöver veta

développement du dessin

Vill du veta om utvecklingen av teckning hos ett barn? I så fall är den här artikeln för dig. Att rita in ett barn, förutom att vara föremål för distraktion, är faktiskt också ett sätt att uttrycka hans kreativitet. Det hjälper barn att förstå världen omkring dem och allt de ser och upplever. Deras uppfattning stimuleras kraftigt när de ritar.

Å andra sidan utvecklas inte teckningen på samma sätt hos alla barn. Varje typ av ålder har sina specifika ritegenskaper. I den här artikeln kommer du att lära dig om processen att rita utveckling hos barn från 1 till 1,5 år till 7 år. Så läs det hela för att äntligen lära känna det för att bättre hjälpa barn i deras olika teckningsåldrar.

Teckningsutveckling hos barn i åldrarna 1 till 1 1/2

développement du dessin

I den här åldern gör barn inte ett medvetet val att börja rita. De upptäcker det snarare av en slump. Faktum är att mycket tidigt i utvecklingen av ritning leker barn från 1 till 1,5 år med sin mat eller om de hittar en krita så leker de med den medan de ritar galna saker. Från 1 till 1,5 år upptäcker småbarn ofta att rita genom att göra konstiga saker. Syftet med att rita i den här åldern är inte i första hand att skapa något konkret, utan det är ett sätt som barn lär sig att rita.

Teckningsutveckling hos barn från 1/2 år till 2 år

När barn är ett och ett halvt till två år gamla är deras motoriska färdigheter vanligtvis utvecklade. Dessa motoriska färdigheter tillåter dem att mer medvetet skriva klotter på papper. I den här åldern börjar många barn också explicit förklara vad de har dragit till sin vårdnadshavare eller granne. Vid två år använder barn handtaget på näven när de vill rita (barnet tar pennan eller pennan genom hela näven, och tummen spelar en begränsad roll i rithandlingen).

Teckningsutveckling hos barn över 2 år

Hos barn över 2 år är teckningsutvecklingen mer progressiv än de i åldern 1,5 till 2 år. Vid denna ålder börjar småbarn rita mer och mer igenkännliga former. I denna åldersövergångsfas börjar barn upptäcka former i sina egna krumlor och sedan upprepa dessa former på ett bättre sätt. Där ett 1,5-årigt litet barn fortfarande verkligen klotter, kan en 2,5/3-åring medvetet rita ränder och cirklar. I den här åldern blir syftet med att rita för barn mer och mer verkligt för att skapa något.

Dessutom börjar barn hålla sin penna eller sin magiska ritpenna på ett annat sätt än 1 år när de är över 2 år. Detta ger dem mer kontroll över ritningens rörelser.

Teckningsutveckling hos 3-åringar

développement du dessin

Från tre års ålder börjar barn rita allt mer igenkännliga figurer. I början är det inte alltid tydligt och bra vad barnet har ritat. Det är inte ens vettigt. Men genom att upprepa samma saker om och om igen fram till den här åldern förbättras barnen avsevärt i sin ritteknik. De ritar alltså lite annorlunda än de ritar i sina yngre år.I den här åldern kan barnet till och med ha ritmaterial till sitt förfogande

Förskoleritningsutveckling

I förskolefasen börjar barn oftast rita flera figurer. I den här åldern blir vad barn ritar mer utarbetat. I förskolefasen ritar barn faktiskt det som är verkligt. Det vill säga, de ritar det de verkligen vet existerar och inte det de inte vet. Följaktligen beror detta på att barn ofta kopierar det de ser dagligen för att uppnå dem. Ett barn kan till exempel rita en stol med ett bord eller andra saker som faktiskt finns.

Teckningsutveckling hos 5-åringar

Vi märker i allmänhet runt fem års ålder att representationen av teckningen på arket per barn förändras helt. Vid 5 års ålder börjar barnofta skapa en bakgrund och en topp för sin teckning vad ett barn till förskolebarn inte kommer att kunna göra effektivt. När det gäller den här kommer han att göra ritningen mitt på ritbladet och därmed avslutar han sitt arbete.

Som ett resultat bör det förstås att när ett barn växer blir deras teckningar mer igenkännliga, detaljerade och anatomiskt korrekta.

Teckningsutveckling hos ett 7-årigt barn

développement du dessin

Från runt sju års ålder ser vi att barn har en ökande lust att rita verkligheten. Här, för att rita, tittar barn alltmer på vad de egentligen borde avbilda på kopian och utelämnar det som inte kan uppnås. Vid ungefär sju års ålder blir barnteckningar alltmer detaljerade och de lägger ofta mycket mer tid på en teckning innan de faktiskt gör den. Där en eller ibland flera teckningar gjordes i klassen eller i skolan, kan ett sjuårigt barn arbeta på samma teckning flera gånger för att göra den vackrare och estetiskare.

Slutsats

I slutändan, med denna Draw'n drop artikel, bör du förstå att ritningsutveckling hos ett barn utvecklas när han växer och har positiva effekter på hans kreativitet, motorik och känslor.

Observera dock att stadierna av ritutveckling hos ett barn som nämns i den här artikeln kanske inte respekteras hos vissa barn. Varje typ av barn utvecklas i att rita på sitt eget sätt och i sin egen takt. Ibland går utvecklingen långsammare hos vissa barn, och hos andra går det väldigt fort.

.