Vad är syftet med att rita i ett barns liv?

les objectifs du dessin

Teckning är en aktivitet som gör det möjligt att representera eller föreslå föremål, karaktärer, landskap, idéer, känslor med grafiska medel. Det är en av de viktigaste spontana aktiviteterna för små barn.

Utvecklingen av denna artikel kommer att delas in i tre faser, varav den första kommer att visa målen med att rita i ett barns liv, den andra på ett exempel på verktyg som sannolikt stimulerar ditt barns kreativitet och det sista som kommer att tala om några tips för föräldrar till små artister.

Målen med att rita i ett barns liv?

Syftet med ritningen är långt ifrån uttömmande. Ändå påverkar dess fördelar många aspekter av våra liv. Här är några av syftena med att rita in ett barns tillväxt:

1. Frigör barns sinnen

Teckning är en komplex andlig aktivitet, och det är det mest direkta, fria och praktiska sättet för barn att uttrycka sina känslor. Genom att rita kan de fullt ut uttrycka sina inre känslor och sina känslor gentemot omvärlden. De teckningar som barnen själva gör utgör lekar, självreglering och självuttryck. Genom dessa utställningar kan barn uppleva naturens skönhet i naturen och skönheten hos konstgjorda föremål i samhället.

2. Förbättra känslan för observation

Att rita kräver noggrann observation av saker. Det är endast genom observation som vi kan urskilja skillnaden mellan objekt. Endast genom observation kan vi också samla in en stor mängd material. Vi vidgar våra horisonter, berikar vår fantasi och utvecklar visuella och sensoriska aktiviteter.

3. Stimulera barnets kreativitet

Stimuler la créativité de l’enfant

Att stimulera ett barns kreativitet är ett av de största målen med teckning. Faktum är att teckning tillåter barnets kreativitet att uttrycka sig fullt ut när barnet ritar, det blir en skapare i sin egen rätt. Genom att observera sin omgivning kan de låta fantasin och spänningen flöda. Dessutom är mod, kreativitet, fantasi och iakttagelse alla närvarande i ritningarna.

4. Väck barnets nyfikenhet och kunskap

Teckning kan öka barns lust till kunskap. Faktum är att när man ritar en bild, samlar man kunskap om den bilden, vilket öppnar sinnet för att utforska bildens magiska mysterium.

Så ditt "kunskapsminne" blir större och större. Det är tack vare dessa ansamlingar som du kan använda din fantasi för att skapa ett perfekt verk. Med teknikens utveckling behöver vi mest kreativitet. Förutom kunskap lär han sig att kommunicera bättre.

Ett exempel på ett verktyg som kan stimulera ditt barns kreativitet

Draw'n drop magiska pennor är ett av materialen som kan utveckla dina barns kreativitet. Det är en penna som finns i olika färger, för att rita, som kan stimulera ditt barns sensoriska utveckling. Att rita med Draw'n Drop-pennor kommer säkerligen att väcka dina barns nyfikenhet.

Lätt att använda! Ta bara en porslinssked (keramik) och rita ett mönster på den med Draw'n Drop-pennan. Sänk den sedan långsamt i vattnet och vänta tills den flyter helt innan du tar bort skeden. Bilden som ritas i vatten kommer att flyta som vid liv.Ditt barn kan uppleva glädjen med hantverkDraw'n Drop Pens kan också stimulera dina barns fantasi, kreativitet och utöva sin förmåga praktiskt.

Användbara tips för föräldrar till små konstnärer

Teckning kräver särskild uppmärksamhet. För detta, några tips som gör att du och dina barn snabbt kan bemästra konsten att rita och njuta av processen.

Använd verktyg som kan stimulera kreativitet

Pröva olika material för kreativitet så att barnet kan bestämma vad som är mest praktiskt och intressant att rita. Blyertspennor, markörer, akvarell, gouache, vaxkritor, pasteller. De beter sig alla olika på papper.

Välj mjuka pennor eller färgpennor för de första teckningarna så att barnet kan lämna ett märke på pappret utan starkt tryck.

Placering av ritverktyg

Se först om barnet håller i verktyget (penna eller pensel) korrekt. Rätt trefingergrepp hjälper honom att bemästra små pennor, såväl som trekantade pennor. Hans hand ska inte vara för spänd, och handen är stelt fast. Att vara engagerad i att rita är det viktigt för honom att ha möjlighet att röra sig fritt och obehindrat. Detta kommer att göra slagen lättare och mjukare. Var uppmärksam på barnets hållning.

Försiktighetsåtgärder att vidta med barn

För barn som stoppar allt i munnen, välj vattenbaserade markörer med matfärg. Och, naturligtvis, lämna inte unga konstnärer ensamma med kreativa föremål. När du lär dig former, ringa in dem med ditt barns finger för att starta muskelminnet. Detta underlättas också av schabloner som barnet kan ringa in med en penna eller markör.

Hjälp barn med att rita

Kom ihåg hand-to-hand-metoden. Håll barnets hand i din, lite närmare. Det viktigaste är att göra det försiktigt, utan att insistera, när barnet är på humör och hans grepp är avslappnat. Din uppgift blir att lära barnet att hålla en penna mellan tummen och långfingret och hålla pekfingret ovanpå.

Du ska rita med en penna med olika tryck (tryck lätt på papperet för ljusa nyanser och tunna, ljusa linjer och tryck hårdare för ljusa färger och starka energiska linjer). Detta kommer att uppnå uttrycksfullheten hos linjer och bilder, eftersom linjen är en av huvudkomponenterna i ritningen.

Att vara på gott humör

Att teckna till musik och på gott humör är alltid mycket trevligare. Komplettera dina lektioner med en intressant berättelse om det du ritar eller en sång om det. Diskutera med barnet var den dragna igelkotten springer, rita en svamp och ett bär för honom, visa vägen för minken. I form av ett spel kommer barn att bli glada över att lära sig nya färdigheter.

Engagera ditt barn med relevant innehåll. Bläddra till exempel igenom bildsagor eller serietidningar. De kommer att demonstrera ritprocessen på ett roligt sätt, som sedan kan upprepas tillsammans.

Lär dina barn att rita enkla saker

les objectifs du dessin

Ordna olika typer av ritningar: rita från naturen (tala om sitt dagliga liv), rita efter eget val, rita efter presentation, plotritning och dekorativ ritning. De vanligaste teckningarna är teckningar som talar om naturen.Be barnet att rita sig själv, titta i spegeln, hans favoritleksak, mamma, pappa. Foton kan också användas. Innan du börjar rita, diskutera med ditt barn funktionerna i det avbildade föremålet. Om ovanliga detaljer visas i ritningen, var noga med att fråga var de kom ifrån. För utvecklingen av barns kreativitet i teckning bör du inte insistera på bildens tillförlitlighet.

Undvik att sätta press på barnet

Insistera inte om barnet inte vill rita. Erbjud honom kreativa uppgifter regelbundet, men tvinga honom aldrig eller utpressa honom med fraser från serien "Tills du är färdig med att rita, lämnar du inte bordet". Detta kommer inte att leda till ett resultat och helt avskräcka viljan att rita. Barnet har sin egen vision, sin egen inställning till det han ritar. Det är önskvärt att inkludera många spelmoment i klasserna, att leka med objekt.

När du ritar, var uppmärksam på korrekt användning av färg. Du kan visa effekten av en färg på den andra eller till och med fråga honom: "Vad händer i den här färgen"

Slutsats

Målen med att rita har en enorm inverkan på allas liv, särskilt på våra barns utveckling. Dess mål är att utveckla barnets kreativa känsla och även bidra till personlig utveckling. På samma sätt uppmuntrar det oss att använda metoder och tekniker för att föra oss så nära verkligheten som möjligt.

"Teckning" är ett speciellt språk för små barn. Det är ett sätt för barn att uttrycka sin inre värld. Det är till stor hjälp för att odla barnets kognitiva förmåga, observationsförmåga, kreativa förmåga och känslor. Men vi påminner dig om att: vid ritning är processen lika viktig, och ibland mer än resultatet..