Villkor

ANVÄNDARVILLKOR


----

ÖVERSIKT

Denna webbplats drivs av Zevessa. På hela webbplatsen använder vi termerna "vi", "oss" och "vår" med hänvisning till Zevessa. Denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som den ger åtkomst till, erbjuds av Zevessa till dig som användare, under förutsättning att du accepterar alla villkor, policyer och meddelanden som anges häri.

Genom att besöka vår webbplats och/eller köper något från vårt företag, deltar du i vår "Tjänst" och samtycker till att vara bunden av följande villkor ("Villkor och villkor" , "Användarvillkor"), inklusive villkoren och policyerna hänvisas till häri och/eller hyperlänkas till. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive, utan begränsning, individer som är besökare, leverantörer, kunder, handlare och/eller innehållsleverantörer.Vänligen läs dessa användarvillkor noggrant innan du går in på och använder vår webbplats . Genom att gå in på eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte godkänner alla villkor och villkor i detta avtal, kanske du inte kan komma åt webbplatsen eller använda dess tjänster. Om dessa användarvillkor anses vara ett erbjudande, är godkännandet uttryckligen begränsat till dem.

Alla nya verktyg eller funktioner som läggs till i denna butik omfattas också av användarvillkoren. Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera sådana uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att kontrollera denna sida då och då för att se om några ändringar har gjorts. Genom att fortsätta att komma åt eller använda webbplatsen efter att ändringarna har publicerats accepterar du ändringarna.
Vår butik finns på Shopify Inc. Detta företag förser oss med e-handelsplattformen online som gör att vi kan sälja våra produkter och tjänster till dig.

AVSNITT 1 - ANVÄNDARVILLKOR FÖR ONLINEBUTIK

Genom att acceptera dessa användarvillkor intygar du att du har uppnått eller överskridit myndig ålder i din region, provins eller stat och har gett oss tillåtelse att tillåta dina minderåriga anhöriga att använda denna webbplats.

Du får inte på något sätt använda våra produkter för något olagligt syfte eller obehörigt, eller bryta mot några lagar i din jurisdiktion när du använder tjänsten (inklusive, men inte begränsat till upphovsrättslagar).

Du får inte överföra maskarprogram, virus eller någon kod av destruktiv karaktär.

Ett brott eller Brott mot något av villkoren kommer att resultera i omedelbar uppsägning av dina tjänster.
AVSNITT 2 - VILLKOR OCH VILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att vägra att betjäna någon när som helst och av vilken anledning som helst.
Du förstår att ditt innehåll (exklusive din kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och det inkluderar (a) överföringar över flera nätverk; och (b) ändringar som görs i syfte att överensstämma med och anpassa sig till tekniska krav för att ansluta nätverk eller enheter. Din kreditkortsinformation är alltid krypterad när den överförs via nätverk.

Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, sälja vidare eller utnyttja någon del av tjänsten, någon användning av tjänsten eller någon tillgång till tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken tjänsten är förutsatt, utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd

Rubriker som används i detta avtal ingår endast för bekvämlighets skull och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor.
AVSNITT 3 – INFORMATION OM EXAKTHET, FULLSTÄNDIGHET OCH LIDIGHET
Vi kan inte hållas ansvariga om informationen som erbjuds på denna webbplats är felaktig, ofullständig eller inaktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän information och bör inte litas på eller litas på som den enda grunden för att fatta beslut utan att konsultera mer omfattande, mer exakta, mer fullständiga eller mer aktuella informationskällor. Om du litar på innehållet på denna webbplats gör du det på egen risk.

Denna webbplats kan innehålla vissa historiska data. Per definition är historiska data inte aktuella och tillhandahålls endast för din referens. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna webbplats när som helst, men vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information som den innehåller. Du bekräftar att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.
AVSNITT 4 - SERVICE OCH PRISÄNDRINGAR

Priserna för våra produkter kan ändras utan föregående meddelande.

Vi förbehåller oss rätt att modifiera eller avbryta tjänsten (eller någon del av den) när som helst utan föregående meddelande.

Vi ska inte hållas ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon prisändring, eller någon modifiering, avstängning eller avbrytande av Tjänsten.
AVSNITT 5 – PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (om tillämpligt)

Vissa produkter eller tjänster kanske endast är tillgängliga online via webbplatsen. Kvantiteter av dessa produkter eller tjänster kan vara begränsade och deras retur eller utbyte kan vara strikt föremål för vår returpolicy.

Vi har ansträngt oss för att presentera färgerna och bilderna på produkterna så exakt som möjligt. produkter listade i affären. Vi kan dock inte garantera noggrannheten av visningen av färger på din datorskärm.
Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon speciell person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi tillåter oss att utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa mängden av alla produkter eller tjänster vi erbjuder. Alla produktbeskrivningar och priser kan ändras när som helst, utan föregående meddelande och efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst avbryta försäljningen av alla produkter. Varje produkt- eller tjänsteerbjudande på denna webbplats är ogiltigt där det är förbjudet enligt lag.

Vi garanterar inte att kvaliteten på några produkter, tjänster, information eller annat material som du köper eller på annat sätt skaffar kommer att uppfylla förväntningarna eller att fel i tjänsten kommer att korrigeras.
AVSNITT 6 - RIKTIGHET I FAKTURERING OCH KONTOINFORMATION

Vi förbehåller oss rätten att neka alla beställningar du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller annullera köpta kvantiteter per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan omfatta beställningar som görs av eller på samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar med samma fakturerings- och/eller leveransadress.Om vi ​​ändrar eller avbryter en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta dig med den e-postadress och/eller faktureringsadress eller telefonnummer som angavs vid beställningstillfället. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som vi tror verkar vara har placerats av handlare, återförsäljare eller distributörer.
Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig köp- och kontoinformation och korrekt för alla köp som görs från vår butik. Du samtycker till att omedelbart uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och deras utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

För mer information, se vår Returpolicy.
AVSNITT 7 – VALFRIKA VERKTYG

Vi kan ge dig tillgång till verktyg från tredje part som vi inte övervakar, inte kontrollerar eller administrerar.

Du bekräftar och accepterar att vi ger dig tillgång till sådana verktyg "i befintligt skick" och "som tillgängligt", utan garantier, representationer eller villkor av något slag och utan något godkännande. Vi ska inte hållas ansvariga för någonting som helst som är ett resultat av eller relaterat till din användning av valfria verktyg från tredje part.

All användning av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen sker helt efter eget gottfinnande och på egen risk. Dessutom är det ditt ansvar att ta reda på om villkoren under vilka dessa verktyg tillhandahålls av den eller de relevanta tredjepartsleverantörerna och acceptera dessa villkor.

Du kan också I framtiden kan vi erbjuda nya tjänster och/eller nya funktioner via webbplatsen (inklusive lansering av nya verktyg och resurser). Sådana nya tjänster och/eller funktioner kommer också att omfattas av dessa användarvillkor.
AVSNITT 8 – LÄNKAR TREDJE PART

Vissa innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part.

Tredjepartslänkar på denna webbplats kan omdirigera dig till tredje parts webbplatser som inte är anslutna till oss. Vi är inte skyldiga att granska eller utvärdera deras innehåll eller noggrannhet, och vi garanterar eller tar inte heller något ansvar för innehållet eller webbplatserna, eller annat innehåll, produkter eller tjänster från tredje parts källor.

Vi är inte ansvariga. för eventuell skada eller skada relaterad till köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner relaterade till dessa tredjepartswebbplatser. Vänligen läs dessa tredje parters policyer och praxis noggrant och se till att du förstår dem innan du deltar i någon transaktion. Klagomål, anspråk, bekymmer eller frågor rörande tredjepartsprodukter ska riktas till samma tredje part.
ARTIKEL 9 - FEEDBACK, FEEDBACK OCH ANDRA INLÄMNINGAR

Om du, på vår begäran, skickar in specifikt innehåll (för till exempel i samband med ditt deltagande i tävlingar), eller om du, utan begäran från oss, skickar kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller andra element, oavsett om du är online, via e-post, per post eller på annat sätt (gemensamt kallat "Kommentarer") , ger du oss rätten, när som helst och utan begränsningar, att ändra, kopiera, publicera, distribuera, översätta och använda i alla media eller alla kommentarer du skickar till oss.Vi är och ska inte vara skyldiga att (1) hålla några kommentarer i förtroende; (2) att kompensera någon för eventuella kommentarer; eller (3) svara på kommentarer
7. Vi kan, men har ingen skyldighet att, ta bort innehåll och konton som innehåller innehåll som vi efter eget gottfinnande fastställer är olagligt, stötande, hotfullt, ärekränkande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande eller som bryter mot partens immateriella rättigheter eller dessa villkor av tjänst.
Du samtycker till att dina kommentarer inte på något sätt får göra intrång i någon tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärken, privatliv, personlighet eller någon annan personlig eller immateriell egendomsrätt. Du samtycker vidare till att dina kommentarer inte får innehålla något olagligt, kränkande eller obscent material, eller innehålla något datavirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon du inte är, eller försöka vilseleda oss eller tredje part om ursprunget till några kommentarer. Du är fullt ansvarig för alla kommentarer du skickar och deras riktighet. Vi är inte ansvariga för några kommentarer som postats av dig eller någon tredje part.

ARTIKEL 10 – PERSONLIG INFORMATION

Överföringen av din personliga information till vår butik styrs av vår sekretesspolicy. Klicka här för att se vår integritetspolicy.
AVSNITT 11 – FEL, ONEXAKTIGHETER OCH UNDANTAG

Då och då kan det finnas information på vår webbplats eller i tjänsten som innehåller typografiska fel. , felaktigheter eller utelämnanden relaterade till till beskrivningar, priser, kampanjer, erbjudanden, fraktkostnader, transittider och produkttillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden, och att ändra eller uppdatera information, även att annullera beställningar om någon information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig, och detta när som helst utan förvarning (inklusive efter du gör din beställning).

Vi är inte skyldiga att uppdatera, ändra eller förtydliga någon information som anges i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive men inte begränsat till prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Inget specifikt uppdaterings- eller uppdateringsdatum som tillämpas på Tjänsten eller någon relaterad webbplats kan definieras för att indikera att all information som erbjuds i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.
AVSNITT 12 - FÖRBJUDNA ANVÄNDNINGAR

Förutom andra förbud som anges i användarvillkoren är du förbjuden att använda webbplatsen eller dess innehåll:
(a) för något olagligt syfte; (b) att förmå andra att utföra eller delta i olagliga handlingar; (c) att bryta mot någon lokal förordning eller internationell, federal, provinsiell eller statlig reglering, regel eller lag; (d) att göra intrång i eller kränka våra immateriella rättigheter eller tredje parts rättigheter; (e) att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, förtala, nedvärdera, skrämma eller diskriminera någon baserat på kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) att skicka in falsk eller vilseledande information;
(g) att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer eller kan användas för att äventyra funktionaliteten eller driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats, samt som andra webbplatser eller Internet; (h) att samla in eller spåra andras personliga information; (i) att spam, nätfiska, kapa en domän, pressa information från, surfa, genomsöka eller skanna webben; (j) för obscena eller omoraliska ändamål; eller (k) för att störa eller kringgå säkerhetsåtgärderna för Tjänsten eller någon relaterad webbplats, såväl som andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av Tjänsten eller någon relaterad webbplats. för att bryta mot användningsförbuden .
ARTIKEL 13 – UNDANTAG AV GARANTIER OCH BEGRÄNSNING AV ANSVAR

Vi garanterar, intygar eller representerar inte på något sätt att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, säker, utan dröjsmål eller fel.
Vi garanterar inte att resultaten som kan erhållas från att använda tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga.

Du samtycker till att vi då och då kan dra tillbaka tjänsten på obestämd tid eller avbryta den på när som helst utan föregående meddelande.
Du samtycker uttryckligen till att din användning av tjänsten, eller din oförmåga att använda den, sker på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som tillhandahålls dig genom den tillhandahålls (såvida det inte uttryckligen anges av oss) "i befintligt skick" och "som tillgängligt" för din användning, utan representation, garantier eller villkor av något slag, vare sig uttryckligen eller underförstått, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet eller säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, titel och icke-intrång.
Zevessa, våra direktörer, tjänstemän, anställda, affiliates, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer och licensgivare ska inte på något sätt hållas ansvariga för någon skada, förlust, anspråk eller direkta skador, indirekta, tillfälliga, bestraffande , speciella eller följdrelaterade, inklusive men inte begränsat till förlust av vinst, intäkter, besparingar eller data, ersättningskostnader eller andra liknande skador, oavsett om det är kontrakt, skadeståndsansvar (även vid vårdslöshet), strikt ansvar eller på annat sätt, som uppstår till följd av din användning av Tjänst eller någon tjänst eller produkt som använder den, eller något annat anspråk som på något sätt är relaterat till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive men inte begränsat till, fel eller utelämnanden i innehållet, eller någon förlust eller skada som uppstår från användningen av Tjänst eller något innehåll (eller produkt) som publiceras, överförs eller gjorts tillgängliga via tjänsten, även om du har informerats om möjligheten att de kan inträffa
Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller oförutsedda skador, är vårt ansvar i sådana stater eller jurisdiktioner. ska begränsas till den maximala omfattning som lagen tillåter.

AVSNITT 14 - ERSÄTTNING

Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla Zevessa och vårt moderbolag, dotterbolag, dotterbolag, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda oskadliga från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden, utfärdade av tredje part på grund av eller till följd av ditt brott mot dessa användarvillkor eller dokumenten de innehåller genom referens, eller ditt brott mot några lagar eller upphovsrätter. en tredje part.
ARTIKEL 15 – AVSKÄRBARHET

I händelse av att någon bestämmelse i dessa användarvillkor anses vara olaglig, ogiltig eller omöjlig att verkställa, ska sådan bestämmelse ändå vara verkställbar i den utsträckning som tillåts av lag , och den icke-tillämpliga delen ska anses vara avskild från dessa användarvillkor, utan att en sådan bedömning påverkar giltigheten och verkställbarheten av de återstående bestämmelserna.

ARTIKEL 16 – UPPHÖRANDE
Förpliktelserna och ansvar som ingåtts av parterna före uppsägningsdatumet kommer att fortsätta efter uppsägningen av detta avtal, för alla ändamål.

Dessa användarvillkor kommer att fortsätta, såvida inte och tills de sägs upp av dig eller oss. Du kan säga upp dessa användarvillkor när som helst genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster, eller när du slutar använda vår webbplats.
Om vi ​​efter eget gottfinnande fastställer eller misstänker att du inte följer eller att du inte har följt några villkor eller bestämmelser i dessa användarvillkor, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande. Du kommer då att förbli ansvarig för alla belopp som är skyldiga till och med datumet för uppsägningen, som ett resultat av vilket vi kan neka dig tillgång till våra tjänster (eller någon del därav).
ARTIKEL 17 – HELA AVTALET

Varje underlåtenhet av oss att utöva eller upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte utgöra ett avstående från denna rättighet eller bestämmelse.

Dessa användarvillkor eller andra policyer eller driftregler som publicerats av oss på den här webbplatsen eller relaterade till tjänsten utgör hela överenskommelsen och avtalet mellan dig och oss och styr din användning av tjänsten. De ersätter alla tidigare och samtidiga överenskommelser, kommunikationer och förslag, muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, eventuella tidigare versioner av användarvillkoren).
All oklarhet om tolkningen av dessa användarvillkor ska inte tolkas mot den utarbetande parten.


ARTIKEL 18 – TILLÄMPLIG LAG

Dessa användarvillkor, såväl som eventuella separata avtal genom vilka vi tillhandahåller tjänsterna till dig, ska regleras av och tolkas enligt lagarna på 88 Avenue Charles de Gaulle, Neuilly-sur-Seine, Île-De-France, 92200, Frankrike.

ARTIKEL 19 – ÄNDRINGAR AV ANVÄNDARVILLKOR

Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på denna sida.

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, uppdatera, modifiera eller ersätta någon del av dessa Användarvillkor genom att publicera sådana uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att då och då kolla vår hemsida för att se om några ändringar har gjorts. Genom att fortsätta att komma åt eller använda vår webbplats och tjänsten efter att eventuella ändringar av dessa användarvillkor har publicerats, samtycker du till dessa ändringar.

ARTIKEL 20 - SMS-MARKNADSFÖRING

Genom att acceptera SMS-marknadsföring från Zevessa i kassan och initiera ett köp eller prenumerera via våra prenumerationsverktyg, samtycker du till att ta emot återkommande textaviseringar (för din beställning, inklusive påminnelser vid kassan), SMS-marknadsföringserbjudanden och transaktionstexter, inklusive förfrågningar om recension från oss, även om ditt mobilnummer finns på en statlig eller federal ring-inte-lista. Frekvensen av meddelanden varierar. Samtycke är inte ett villkor för köp.

Om du vill avbryta prenumerationen från att ta emot SMS-marknadsföringsmeddelanden och aviseringar, svara med STOP på alla mobilmeddelanden som skickats av oss eller använd länken för att avsluta prenumerationen som vi har tillhandahållit dig i ett av våra meddelanden. Du förstår och samtycker till att andra opt-out-metoder, såsom användning av alternativa ord eller förfrågningar, inte kommer att anses vara en rimlig opt-out-metod. Vi tar inte betalt för tjänsten, men du är ansvarig för alla avgifter och avgifter i samband med textmeddelanden som tas ut av din leverantör av trådlösa tjänster. Meddelande- och dataavgifter kan gälla.
Om du har några frågor, vänligen sms:a HJÄLP till numret som skickade meddelandena till dig. Du kan också kontakta oss på contact@drawndrop.com för mer information.

Vi har rätt att ändra vilket telefonnummer eller kortkod som helst när som helst. Vi använder för att driva tjänsten. Du kommer att informeras vid denna tidpunkt. Du samtycker till att alla meddelanden som du skickar till ett telefonnummer eller kortkod som vi har ändrat, inklusive eventuell begäran om STOPP eller HJÄLP, kanske inte tas emot, och vi kommer inte att behöva uppfylla förfrågningarna i dessa meddelanden.
I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag samtycker du till att vi inte är ansvariga för fel, förseningar eller felaktig leverans av någon information som skickas via tjänsten, för eventuella fel i sådan information och/eller någon åtgärd du kan eller inte kan vidta i tillit till informationen eller tjänsten

Din rätt till integritet är viktig för oss. Du kan läsa vår Sekretesspolicy för att avgöra hur vi samlar in och använder din personliga information.ARTIKEL 21 – KONTAKTINFORMATION

Frågor angående användarvillkoren ska skickas till oss på contact@drawndrop.com.

.

Stylos magiques - Draw&
Stylos magiques - Draw&
Stylos magiques - Draw&
Stylos magiques - Draw&
Stylos magiques - Draw&
Stylos magiques - Draw&
Stylos magiques - Draw&
Stylos magiques - Draw&
Stylos magiques - Draw&
Stylos magiques - Draw&
Stylos magiques - Draw&
Draw&
Draw&

Draw'n Drop - Magiska pennor

Rabatterat pris€22,90
/

Formatera
Ett nytt koncept som låter dig rita på vatten med Draw'n Drop magiska pennor